Προήχθη σε υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. και παραμένει Αστυνομικός Διευθυντής ΑΜ-Θ ο Εβρίτης Πασχάλης Συριτούδης

Στον βαθμό του Υποστρατήγου της Ελληνικής Αστυνομίας προήχθη ο μέχρι σήμερα Εβρίτης Ταξίαρχος Πασχάλης Συριτούδης, που είναι Αστυνομικός Διευθυντής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με νέα απόφαση της ΕΛ.ΑΣ, ο καταγόμενος από το χωριό Λεπτή Ορεστιάδας Υποστράτηγος πλέον παραμένει Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υπογράφουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο υφυπουργός Λευτέρης Οικονόμου:

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
1. 246286 Σκαρτσής Νικόλαος του Λεωνίδα
2. 239489 Παπαδόπουλος Λάμπρος του Παντελή
3. 238911 Δουρβετάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου
4. 238941 Μαρτζάκλης Απόστολος του Νικολάου
5. 241157 Συριτούδης Πασχάλης του Κωνσταντίνου

Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β΄ του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως, οι οποίοι θα αποστρατευθούν
ύστερα από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα:
1. 240324 Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου
2. 240587 Κρίκος Λουκάς του Βασιλείου
3. 238579 Σαραντίδης Αντώνιος του Ευστρατίου
4. 241694 Καλόγηρος Γεώργιος του Δημητρίου
5. 242037 Παραδεισανός Αδάμ του Αλεξάνδρου
6. 241754 Κεραμάς Θεόδωρος του Αθανασίου
7. 229544 Κατσιαμάκας Ιωάννης του Σπυρίδωνα
8. 241567 Βράντζας Βασίλειος του Νικολάου
9. 241701 Καμπύλης Χρήστος του Νικολάου
10. 240262 Δουκάκης Αντώνιος του Νικολάου
11. 240276 Ελευθεριάδης Λάζαρος του Αναστασίου
12. 237684 Παλιογιάννης Δημήτριος του Αθανασίου

Πηγή: https://www.thrakisports.gr/