Ανακοίνωση της ΕΠΟ προδικάζει την αναβίωση του 50% των χρεών του Πανθρακικού ΑΝ ποτέ ανέβει στην Football League

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διευθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ για τα χρέη των ΠΑΕ που πτώχευσαν και τα οποία αναβιώνουν στις νέες ΠΑΕ, εφόσον οι νέες αυτές εταιρείες αφορούν ουσιαστικά τις ίδιες ομάδες.

Το θέμα αφορά προφανώς και τον Πανθρακικό, πράγμα που σημαίνει ότι αν ποτέ η ομάδα της Κομοτηνής καταφέρει ξανά να φτάσει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, δηλαδή στην Football League με την υπάρχουσα κατάσταση, τότε θα βρεθεί αυτομάτως με τα μισά ποδοσφαιρικά χρέη της ΠΑΕ Πανθρακικός που πτώχευσε το 2017 (στην φωτογραφία το εγγραφο ντοκουμεντο της λύσης της ΠΑΕ της Κομοτηνής που έφερε προ μηνών στο φως της δημοσιοτητας το ThrakiSportS).

Αναλυτικά η ανακοινωση της ΕΠΟ αναφέρει τα εξής:

Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4, 5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης «κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».
Βάσει των παραπάνω, καλούνται οι πιστωτές των εταιρειών που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αδειοδότησης τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ).