Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για τα 250.000 ευρώ στο γήπεδο Διδυμοτείχου μια μέρα μετά την εκταμίευση ενός ευρώ

Αίσθηση είχε προκαλέσει το δημοσίευμα της 26ης Οκτωβρίου στο ThrakiSportS, με το οποίο αποκαλυπτόταν ότι ο Δήμος Διδυμοτείχου είχε εκταμιεύσει από τον προϋπολογισμό του το ιλιγγιώδες ποσό του… ενός ευρώ για έργα το γήπεδο του Διδυμοτείχου.

Οπως αναφερόταν στην απόφαση, δινόταν αυτό το ποσό από εγκεκριμένο προϋπολογισμό 250.000 ευρώ για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα και του συστήματος άρδευσης και αποστράγγισης του Δημοτικού Σταδίου της πόλης, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα η ΑΕ Διδυμοτείχου.

Μία ημέρα μετά από αυτήν την απόφαση πάντως, υπήρξε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου με την οποία «εγκρίνεται η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου “Αντικατάσταση χλοοτάπητα και Συστήµατος Άρδευσης-Αποχέτευσης Αγωνιστικού Χώρου ∆ηµοτικού Σταδίου ∆ιδυµοτείχου” µε προϋπολογισµό 250.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ (Αρ. µελ.
29/2020), το οποίο χρηµατοδοτείται από το από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης (Κωδικός ΣΑΕ: ΕΠ031 ΤΡΟΠ.0)».

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, σχετική πίστωση (σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 60458/6-6-2019 απόφαση ένταξης) έχει εγγραφεί στον ΚΑ
70.7326.03 του προϋπολογισµού έτους 2020 του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου. Μάλιστα, για να ληφθεί αυτή η απόφαση ελήφθη υπόψιν και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της προηγούμενης ημέρας, με την οποία εκταμιεύονταν αυτό το ένα ευρώ (από τα 250 χιλιάδες) για το έργο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου είναι μεν ομόφωνη, αλλά στην συγκεκριμένη συνεδρίαση έλαβαν μέρος μόνο τα τέσσερα από τα επτά μέλη της εκ των οποίων το ένα ήταν ο δήμαρχος και τα δύο ακόμα οι αντιδήμαρχοι.