Αύξηση μαμούθ μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Ξάνθη κατά 4.850.000 ευρώ, εκλογή νέου ΔΣ και αλλαγή έδρας

Πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση των νέων μετόχων της ΠΑΕ Ξάνθη δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ, στην οποία προβλέπεται αύξηση – μαμουθ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια ευρώ, εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αλλά και αλλαγή της έδρας της.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 10 Νοεμβρίου. Συνολικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι έξι. Αυτή θα είναι η πρώτη ΓΣ της ΠΑΕ Ξάνθη μετά την πώληση και με δεδομένη τη νέα ιδιοκτησιακή τάξη πραγμάτων. Αναλυτικά, η πρόσκληση όπως δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ: