Πρόσθετη παρέμβαση από Super League στο Διαιτητικό κατά Ξάνθης και Απόλλωνα και υπέρ ΕΠΟ για τα μπαράζ

Η Super League κατέθεσε πρόσθετη παρέμβαση στο Διαιτητικό Δικαστήριο όπου θα συζητηθούν οι προσφυγές της Ξάνθης και του Απόλλωνα Σμύρνης κατά του ορισμού των μπαράζ από την ΕΠΟ.

Ο συνεταιρισμός καταθέτει παρέμβαση υπέρ της ΕΠΟ και εναντίον ουσιαστικά της Ξάνθης, που είναι μέλος της Super League, του Απόλλωνα αλλά και των Χανίων που επίσης προσέφυγαν στο Διαιτητικό ζητώντας να γίνει αναδιάρθρωση.

Αναλυτικά, το πινάκιο της υπόθεσης στο Διαιτητικό έχει ως εξής: 

1.Προσφυγή της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ» Κ Α Τ Α 1. Της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. 2. Της από 03.08.2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., με την οποία απορρίφθηκε το νομίμως υποβληθέν αίτημα της, για τοποθέτηση της ομάδας της στην SUPER LEAGUE 1 και προχώρησε στον ορισμό των αγώνων κατάταξης (μπαράζ), μεταξύ των ομάδων «ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ»- «ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ» την 22.08.2020 και 29.08.2020, για την άνοδο στην SUPER LEAGUE 1. 3. Της από 31.07.2020 απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. περί παράτασης της προθεσμίας τέλεσης των ως άνω αγώνων, μέχρι 31.08.2020. 

2.Πρόσθετη παρέμβαση του αστικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΕΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΥΠΕΡ 1) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 2) της από 3/8/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ με την οποία απορρίφθηκε η τοποθέτηση της αντιδίκου ΠΑΕ στο πρωτάθλημά μας (2020-21), με την οποία ορίστηκαν οι αγώνες μπαράζ μεταξύ αυτής και της ΠΑΕ Ξάνθη για τις 22 και 29 Αυγούστου 2020 και ως προς κάθε άλλο προσβαλλόμενο σκέλος αυτής 3) της από 31/7/2020 απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ περί παράτασης της προθεσμίας τέλεσης των αγώνων μπαράζ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 ΚΑΤΑ της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ». 

3.Προσφυγή της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «A.O. ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ» Κ Α Τ Α 1. Της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. 2. Της από 03.08.2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., με την οποία: α) κατά το μέρος το οποίο θεωρεί ότι εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4684/2020 β) προχώρησε στον ορισμό των αγώνων κατάταξης ( μπαράζ),μεταξύ των ομάδων «ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ»- «ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ» την 22.08.2020 και 29.08.2020, για την άνοδο στην SUPER LEAGUE 1. 3. Της από 31.07.2020 απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. περί παράτασης της προθεσμίας τέλεσης των ως άνω αγώνων, μέχρι 31.08.2020. 

4. Πρόσθετη παρέμβαση του αστικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΕΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΥΠΕΡ 1) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 2) της από 3/8/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, με την οποία απορρίφθηκε η τοποθέτηση της αντιδίκου ΠΑΕ στο πρωτάθλημά μας (2020-21), με την οποία ορίστηκαν οι αγώνες μπαράζ μεταξύ αυτής και της ΠΑΕ Ξάνθη για τις 22 και 29 Αυγούστου 2020 και ως προς κάθε άλλο προσβαλλόμενο σκέλος αυτής 3) της από 31/7/2020 απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ περί παράτασης της προθεσμίας τέλεσης των αγώνων μπαράζ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 ΚΑΤΑ της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ». 

5.Προσφυγή της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο « ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ» Κ Α Τ Α Του τριτοβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ” (ΕΠΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ 1.Της από 3.8.2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, 2.Της από 31.7. 2020 απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ. 

6.Πρόσθετη παρέμβαση του αστικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΕΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΥΠΕΡ 1) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 2) της από 3/8/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ με την οποία ορίστηκαν οι αγώνες μπαράζ μεταξύ αυτής και της ΠΑΕ Ξάνθη για τις 22 και 29 Αυγούστου 2020 και ως προς κάθε άλλο προσβαλλόμενο σκέλος αυτής 3) της από 31/7/2020 απόφασης της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ περί παράτασης της προθεσμίας τέλεσης των αγώνων μπαράζ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 ΚΑΤΑ της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»