Την Κυριακή οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στον ΟΦΘΑ

Την προσεχή Κυριακή πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ στον Ομιλο Φιλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου Ramada – Θράκη Παλλάς την Κυριακή 05/07/2020 και ώρα 18:30.

Θα προηγηθεί ο Διοικητικός και Διαχειριστικός Απολογισμός, η Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και η απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν για την ανάδειξη 9 μελών Δ.Σ. και 3 αναπληρωματικών, καθώς και 3 μελών Ελεγκτικής Επιτροπής και 2 αναπληρωματικών.

Επίσης, στην συγκεκριμένη ΓΣ θα οριστεί η διεξαγωγή νέας Γενικής Συνέλευσης εντός του έτους για την τροποποίηση του καταστατικού του ομίλου.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη μετά την πάροδο ενός έτους από την έγκριση εγγραφής τους στον όμιλο.