ΕΠΣ Θράκης: Ως το μεσημέρι η κατάθεση πληρεξουσίων για τη ΓΣ της Παρασκευής

Το έντυπο για το πληρεξούσιο αντιπρόσωπου για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Θράκης, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή, πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι τις 14:30 της Δευτέρας.

Με αυτό κάθε σωματείο – μέλος της ΕΠΣ Θράκης θα ορίζει ποιος θα το εκπροσωπήσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Για την τελευταία έχουν προβλεφθεί 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά, στην πρόσκληση αναφέρονται τα εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 και 29 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ και τα παραρτήματα Α και Β.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
3. Την από 15/06/2019 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ ΘΡΑΚΗΣ.
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΘΡΑΚΗΣ την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:30 μ.μ , στο γήπεδο της ΕΠΣ στο Ραδιοφωνικό σταθμό, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2) ορισμός δύο (2) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.
3) Ομιλία του προέδρου της ΕΠΣ Θράκης κ. Γαβριηλίδη Δαμιανού
4) Διαγραφή σωματείων – μελών που βρίσκονται σε αδράνεια.
5) Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού 2019
6) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού
7) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού 2019
8) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
9) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019
10) Προϋπολογισμός έτους 2021
11) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021
12) Άλλα θέματα
13) Εισδοχή νέου μέλους
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 20.30, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ