Ανοίγουν από Δευτέρα οι ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις! Αναγκαία η επίδειξη δελτίου καταγραφής

Από την Δευτέρα 25/5 οι αθλούμενοι πολίτες θα μπορούν να ξανακάνουν χρήση των οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους αθλούμενους πολίτες είναι η συμπλήρωση και επίδειξη του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα».

Δείτε παρακάτω το απαραίτητο δελτίο:

Inline Image