Προχωρά η ανακατασκευή του δρόμου Ίασμου-Κοπτερού

Ακόμα ένα βήμα για να προχωρήσει η ανακατασκευή της Επαρχιακής Οδού Νομού Ροδόπης στο τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο, έγινε με την θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έργο, που θα πραγματοποιήσει η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης της ΠΑΜΘ.
 
Το έργο «Ανακατασκευή Επαρχιακής οδού Νομού Ροδόπης, τμήμα από Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως Χ.Θ. 11+000)» περιλαμβάνει τη βελτίωση – ανακατασκευή του τμήματος από τον οικισμό Κοπτερού έως τον οικισμό Ιάσμου, της Επαρχιακής οδού «όρια Νομού Ξάνθης – Αμαξάδες – Ίασμος – Κομοτηνή».
 
Η βελτίωση περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους επέμβασης και λύσεις αναλόγως του τμήματος αναφοράς που εντοπίζονται σε διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού, βελτίωση οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών χαρακτηριστικών, αύξηση της ασφαλείας της οδού, περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και σε μία σειρά λοιπών βελτιώσεων.
 
Στο σύνολο της οδού, θα κατασκευασθεί νέα οδοστρωσία με αποξήλωση της παλιάς. Σε περιοχές διαπλάτυνσης του υφιστάμενου οδοστρώματος, για το επιπλέον πλάτος συμπληρώνονται οι αντίστοιχες στρώσεις υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών.
 
Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή είκοσι εγκάρσιων μικρών τεχνικών, έξι τεχνικών έργων απορροής επί της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης (τμήμα Ίασμος – Κοπτερό).
 
Το υπό μελέτη υφιστάμενο οδικό τμήμα βρίσκεται εκτός των θεσμοθετημένων ορίων οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων ενώ στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης που να έρχονται σε αντίθεση με την υλοποίηση του έργου.

Πηγή: https://www.paratiritis-news.gr