Αυτό είναι το πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΠΑΜΘ για τα 100 χρόνια

Το επετειακό της λογότυπο για τα 100 χρόνια ελεύθερης Θράκης παρουσίασε το βράδυ της Παρασκευής η Περιφέρεια ΑΜΘ. Όπως διαβάσατε στον «Χ» του Σαββάτου το εικονιζόμενο λογότυπο αναφέρει: 1920-2020 Θράκη 100 χρόνια ενσωμάτωσης –Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στη διάρκεια της βραδιάς έγιναν γνωστές οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για την επέτειο κι έχουν ως εξής:

Ιστορικό Συνέδριο
Τίτλος: «Η Θράκη στα χρόνια της ενσωμάτωσης με την Ελλάδα» 

Θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

Συντονίστρια: Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ – κοσμητόρισσα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 22-23 Μαΐου. Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Στόχος: Η διερεύνηση και παρουσίαση της κατάστασης στη Θράκη κατά την εποχή της ενσωμάτωσης, ο τρόπος που οι διαφορετικές κοινότητες αντιμετώπισαν το ζήτημα της ενσωμάτωσης στην Ελλάδα,  το πώς πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση της Θράκης στην Εκπαίδευση καθώς και διάφορες πολιτικές και διπλωματικές πτυχές του θρακικού ζητήματος. 

Ενότητες: Α. Κοινότητες της Θράκης στα χρόνια της ενσωμάτωσης. Β. Πολιτικές και διπλωματικές πτυχές του θρακικού ζητήματος. Γ. Η ενσωμάτωση της Θράκης στην Εκπαίδευση και στη Δημόσια Ιστορία 

Παράλληλες εκδηλώσεις: Έκθεση φωτογραφίας και έκδοση λευκώματος με υλικό από την εποχή της απελευθέρωσης.    Διοργάνωση: ΤΕΦΑΑ – ΔΠΘ, Δήμος Κομοτηνής και Περιφέρεια ΑΜΘ/Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Υπεύθυνος: Δημήτρης Γουλιμάρης, αναπλ. καθηγητής ΤΕΦΑΑ. Συναυλία από τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και βράβευση του συνθέτη. Ημερομηνία διεξαγωγής: 22 Μαΐου. Χώρος: Μέγαρο Μουσικής.

Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Αν. Μακεδονία και Θράκη. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον 

Ενότητες:
Α. Η Περιφερειακή Ανάπτυξη κατά τα προηγούμενα χρόνια Επιτεύγματα – Σημαντικά έργα – Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Εμπόδια και αδυναμίες  / Διδάγματα

Β.  Που βρισκόμαστε σήμερα; Η τρέχουσα αναπτυξιακή στρατηγική – Έργα σε εξέλιξη και προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις. Το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και τα άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Γ.  Σχεδιάζοντας μια καινοτόμα πορεία προς τα εμπρός – μαζί με τις άλλες Περιφέρειες της Ευρώπης: Καλές πρακτικές και εμπειρίες. Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Συνοχής μετά το 2020 (2021-2027). Νέες ιδέες και καινοτόμα εργαλεία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (Ευκαιρίες και Προκλήσεις)

Δ.  Γεφυρώνουμε τις αποστάσεις – Διαμορφώνουμε το μέλλον – Το παράδειγμα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των μεταφορών: Η συνεισφορά  του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ. Η συνεισφορά  των τοπικών φορέων της ΑΜΘ. Η συνεισφορά  της «Παγκόσμιας ψηφιακής Κοινότητας της ΑΜΘ».

Συμμετέχοντες: Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τοπικούς φορείς, Παγκόσμια ψηφιακή Κοινότητα της ΑΜΘ, Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR).

Συντονιστής: Παύλος Δαμιανίδης, τ. αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης και τ. αντιπρόεδρος της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR). Διοργάνωση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας ΑΜΘ.

Επιστημονική Επιμέλεια: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ. Περίοδος: τέλος Σεπτεμβρίου 2020. Τόπος: Αλεξανδρούπολη.

Μουσικολογικό Συνέδριο 
Τίτλος: «Η μουσική δημιουργία στη Θράκη, πλουραλισμός και ετερότητα». Στόχος: Η διερεύνηση, καταγραφή, τεκμηρίωση και διαφύλαξη της μουσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Θράκης, και η προβολή και προαγωγή της σύγχρονης έντεχνης δημιουργίας.

Ενότητες: 1. Μυθολογία και ιστορική αρχαιότητα. Διεπιστημονική προσέγγιση 2. Βυζαντινή μουσική και παραδοσιακή μουσική της Θράκης 3. Η έντεχνη μουσική της Θράκης: παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Συντονίστριες: Χριστίνα Σιδηροπούλου μέλος ΕΕΠ,  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Σχολή Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ – Κοσμητόρισσα Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ 

Παράλληλες εκδηλώσεις: Γαλλική εκδοχή της όπερας «Ορφέας και  Ευρυδίκη». Συναυλίες βυζαντινής χορωδίας και παραδοσιακής μουσικής με μουσικούς της Θράκης. Συναυλίες με ανέκδοτα έργα νέων συνθετών για τη Θράκη. Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής . Περίοδος: Μέσα Οκτωβρίου 2020.

Νομικό Συνέδριο  
Θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το συνέδριο θα πραγματεύεται θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας Συντονιστές: Θεοχάρης Δαλακούρας, καθηγητής Νομικής ΔΠΘ – δικηγόρος, Μιχαήλ Χρυσομάλλης, καθηγητής Νομικής ΔΠΘ. Χώρος: Μέγαρο Μουσικής. Περίοδος: Νοέμβριος του 2020
Εκθέσεις 

Η Θράκη του 1920: Με αρχειακό υλικό από τον Ελληνικό και Διεθνή Τύπο, τον Ελληνικό Στρατό,  το υπουργείο Εξωτερικών, με στρατιωτικές στολές, ενδυμασίες και όπλα της  εποχής και λοιπά εκθέματα. Υπεύθυνος: Ιάκωβος Ακτσόγλου, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ. Χώρος: Μέγαρο Μουσικής

Επετειακή συλλογή αντικειμένων Αστικής και Αγροτικής ζωής της Θράκης σε διοργάνωση της Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με Μουσεία του τόπου και τη Βουλή των Ελλήνων. Η Συλλογή θα εκτεθεί στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Θράκης.

Έκθεση εικαστικών για τη Θράκη. Έργα για τη Θράκη από θράκες και μη και εν γένει από εικαστικούς που δώρισαν συλλογές τους σε πινακοθήκες της Θράκης.

Συντονιστές: Θεόδωρος Αγγλιάς δικηγόρος – ζωγράφος, τ. πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου     Δήμου Αλεξανδρούπολης και Νικόλαος Πινάτσης αρχιτέκτων – πρόεδρος Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

Εκδόσεις
Οι ζωγράφοι της Θράκης. Αφορά σε παρουσίαση έργων διακεκριμένων Θρακιωτών ζωγράφων τα οποία είναι, μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών, με την υποστήριξη του Θρακικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Αλεξανδρούπολης. 

Τα νεότερα μνημεία της Θράκης. Πρόκειται για μια παρουσίαση των εμβληματικών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών του 19ου και 20ου αιώνα του τόπου μας, με την επιστημονική επιμέλεια του ΤΕΕ Παράρτημα Θράκης 

Η αρχαία ελληνική Θράκη μέσα από τα μουσεία της και τα μουσεία του κόσμου. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού και θα αποτελέσει την αρχή μιας ανοιχτής βάσης δεδομένων πολιτισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ

Συντονιστές: Θεοχάρης Δαλακούρας καθηγητής Νομικής ΔΠΘ – δικηγόρος, Θεόδωρος Αγγλιάς δικηγόρος – ζωγράφος, τ. πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ζωή Κοσμίδου εκτελεστική γραμματέας Περιφέρειας ΑΜΘ – πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Θράκης, 

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση στην Αθήνα για την προβολή των 100 χρόνων ενσωμάτωσης της Θράκης στον Ελληνικό κορμό, εντός του Απριλίου.

Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή συλλόγων Θρακών, Ηπειρωτών, Ποντίων και Σαρακατσάνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ και τον Δήμο Κομοτηνής. Ημερομηνία διεξαγωγής: 28 Μαρτίου 2020

Αναπαράσταση ηθών και εθίμων από όλη τη Θράκη από τον Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνής, την Περιφέρεια ΑΜΘ και σε συνεργασία με συλλόγους της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης. Ημερομηνία διεξαγωγής: 26 Απριλίου

Έκθεση έργων ρομποτικής από μαθητές γυμνασίων της Περιφέρειας με διοργάνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής. Περίοδος: τέλη Απριλίου 2020

Προβολή αρχειακού φωτογραφικού υλικού από την εποχή της απελευθέρωσης της Θράκης στην ανατολική όψη του Διοικητηρίου Ροδόπης για διάστημα 15 ημερών κατά τη διάρκεια των Ελευθερίων σε συνεργασία της ΠΑΜΘ και του Συλλόγου Εβριτών Νομού Ροδόπης. Αντίστοιχη δράση συζητείται να προωθηθεί και από τον όμιλο ΕΑΝΟΣ με γενικότερο θεματικό περιεχόμενο από την ιστορία, τις προσωπικότητες και την οικονομία της Θράκης. 

Προβολή θρακικού πολιτισμού και ιστορίας σε ειδικούς πολυχώρους των πόλεων της Θράκης.

Συναυλία του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Κομοτηνής αφιερωμένη στα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Θράκης σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής και την Περιφέρεια. Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Ημερομηνία διεξαγωγής: 9 Μαΐου 2020

Μουσικό-χορευτική-θεατρική παράσταση με τίτλο: «Τρεις αδελφούλες ήμασταν κ’ οι τρεις αγαπημένες» 1920-2020: 100 χρόνια ελληνική Θράκη. Διοργάνωση: Περιφέρεια ΑΜΘ / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ και Δήμος Κομοτηνής.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30 Μαΐου 2020

Εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής και λοιπούς φορείς.

Συντονιστές: Ζωή Κοσμίδου εκτελεστική γραμματέας ΠΑΜΘ – πρόεδρος αντιπροσωπείας ΤΕΕ Θράκης, Βασίλειος Πνευματικάκης δρ. Γεωπολιτικής Πανεπ. Paris 8 – επιστημονικός συνεργάτης. 

Πηγή: https://www.xronos.gr