ΕΠΣ Ξάνθης: Τα εννέα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής

Το απόγευμα της Παρασκευής έχει προγραμματιστεί στην αίθουσα συσκέψεων του “Le Chalet” η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης.

Η ώρα έναρξης έχει προγραμματιστεί στις 18:00 το απόγευμα και εφόσον δεν υπάρχει απαρτία μία ώρα μετά ανεξαρτήτως παρισταμένων, ενώ βάσει της πρόσκλησης της ΕΠΣ Ξάνθης έχουν προβλεφθεί τα ακόλουθα εννιά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

2. ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ