30 προσλήψεις σε 12 Περιφέρειες μέσω ΑΣΕΠ – 6 θέσεις στην ΑΜ-Θ

Την πρόσληψη 30 υπαλλήλων προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε 12 Περιφέρειες της χώρας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης και παράτασης.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι:

ΠΕ Κτηνιάτρων (30 θέσεις).

Δείτε αναλυτικά τις Περιφέρειες:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (6 θέσεις)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (4 θέσεις)
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2 θέσεις)
Περιφέρεια Ηπείρου (2 θέσεις)
Περιφέρεια Θεσσαλίας (3 θέσεις)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1 θέση)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2 θέσεις)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (3 θέσεις)
Περιφέρεια Πελοποννήσου (2 θέσεις)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (1 θέση)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2 θέσεις)
Περιφέρεια Κρήτης (1 θέση)


Πηγή: https://www.e-evros.gr