Απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ με πιθανή μελλοντική εφαρμογή στον Πανθρακικό

Μια απόφαση που θα δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές ΠΑΕ πήρε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ καθώς αποφάσισε οι νέες ΠΑΕ να πληρώσουν το 50% των οφειλών για τις παλιές.

Είναι κάτι που είχε αποφασιστεί και προβλεφθεί και στον νόμο, αλλά πλέον το εξειδίκευσε και το ΔΣ της ΕΠΟ με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση με τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ Άρης που είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εμπλοκή από την FIFA στην περίπτωση του Ντουρμισάι.

Η ανακοίνωση προφανώς θα πρεπει να απασχολήσει τους ανθρωπους στον Πανθρακικό, καθώς σε περίπτωση που η ομάδα καταφέρει να επιστρέψει σε επαγγελματικά πρωταθλήματα (από Football League και πάνω) η νέα ΠΑΕ που θα δημιουργηθεί θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσει τα μισά από τα χρέη της παλιάς σε πιστωτές.

Πόσα είναι αυτά τα χρέη δεν είναι γνωστό. Είναι γνωστό όμως, όπως ανέφερε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ThrakiSportS πριν μια εβδομάδα, ότι τα χρέη της ΠΑΕ Πανθρακικός προς το Δημόσιο και συγκεκριμένα την Εφορία αλλά και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ξεπερνά το 1,7 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της Ε.Π.Ο. ενέκρινε σήμερα την προθεσμία για την γνωστοποίηση οφειλών των ΠΑΕ από πιστωτές, βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4,5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση.»

Βάσει των παραπάνω ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την γνωστοποίηση τους η 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή. Καλούνται οι πιστωτές της προηγούμενης εταιρείας να γνωστοποιήσουν τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/ εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ).

Επίσης, η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ, αφού έλαβε γνώση της εισήγησης του Διευθυντή Αδειοδότησης κ. Γεωργίου Δημητρίου, περί αντικατάστασης των τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης (ορκωτών λογιστών)  κ.κ. Αθανασίου Ξύνα και Παναγιώτη Νούλη, επειδή οι εταιρείες στις οποίες εργάζονται ελέγχουν ΠΑΕ, αποφάσισε σήμερα την αντικατάστασή τους και τον διορισμό ως τακτικών μελών στο Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης των ορκωτών λογιστών κ. Ευθυμίου Αντωνόπουλου και Δέσποινας Χονδράκη, οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, δεν εργάζονται σε εταιρεία που ελέγχει ΠΑΕ.