ΕΠΣ Ξάνθης: Πρόσκληση Δ.Σ. στα σωματεία για Γενική Συνέλευση με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Πρόσκληση στα σωματεία της δύναμής της για την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης στις 14 Φεβρουαρίου απέστειλε η διοίκηση της ΕΠΣ Ξάνθης.

Αναλυτικά, η πρόσκληση έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του καταστατικού της, την αθλητική νομοθεσία και την από 11-01-2020 απόφαση του Δ/Σ αυτής

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι

Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-02-2020 και ώρα 6 μ.μ, στην αίθουσα συσκέψεων του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LE CHALET που εδρεύει στα Πηγάδια Ξάνθης, με τα παρακάτω θέματα :

1.– ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
2.– ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
3.– ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
4.– ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
5.– ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
6.– ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7.– ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
8.– ΕΚΘΕΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
9. – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα και ώρα 7 μμ στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της ΕΠΣΞ για τη Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του καταστατικού της Ένωσης και τα σωματεία υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ το αργότερο μέχρι και την 11-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, το πληρεξούσιο έγγραφο για την αντιπροσώπευσή τους στην Γ/Σ, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της ΕΠΣΞ η παραλαβή των οικονομικών εγγράφων και του Διοικητικού απολογισμού καθώς και άλλο σχετικό έγγραφο θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία της Ένωσης σε εργάσιμες ώρες, από 06-02-2020 έως και 08-02-2020.

Οι προτάσεις των σωματείων προκειμένου να συζητηθούν στη Γ/Σ θα πρέπει να περιέλθουν στην ΕΠΣ έως την Τετάρτη 05.02.2020 και ώρα 14:00 και να κοινοποιηθούν στα λοιπά σωματεία το αργότερο 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ