Πρόταση 3,5 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση των κτιρίων της παλιάς Νομικής από το ΔΠΘ

Το Πανεπιστήμιο κατέθεσε την πρόταση παρά την μη εκφορά γνώμης ακόμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής – Την προμήθεια και 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την μεταφορά προσωπικού προβλέπει η μελέτη

Κατέθεσε το ΔΠΘ την πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Παλιάς Νομικής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ.
 
Το πανεπιστήμιο μέσα από αυτή την πρόταση σκοπεύει να προχωρήσει, πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, στη δημιουργία ενός μικρού φωτοβολταϊκού σταθμού, αλλά και στην προμήθεια δύο αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, μαζί με φορτιστές που θα εγκατασταθούν στις πανεπιστημιουπόλεις Κομοτηνής και Ξάνθης.
 
Να σημειωθεί πως το πανεπιστήμιο, λόγω πίεσης των ημερομηνιών και επειδή το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό, κατέθεσε την πρόταση χωρίς να έχει λάβει απόφαση για αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, παρότι το θέμα είχε συζητηθεί το καλοκαίρι.
 
Η έλλειψη της σύμφωνης γνώμης του Δήμου δεν σημαίνει ότι η πρόταση δεν μπορεί να κατατεθεί, όμως σημαίνει πως η μοριοδότησή της, ώστε να εγκριθεί, θα είναι χαμηλότερη, όπως εξήγησε ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΔΠΘ κ. Φώτης Μάρης.

Τι παρεμβάσεις προβλέπει η πρόταση του Πανεπιστημίου

Η πρόταση υποβάλλεται από το ΔΠΘ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Έμφαση στις Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ)», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)».

Το ΔΠΘ ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις Τεχνολογικών Φορέων του Υπουργείου Παιδείας» υποβάλλοντας πρόταση που περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ.

Το πρώτο υποέργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Παλαιάς Νομικής, εντός της πόλης της Κομοτηνής, που περιλαμβάνει τοποθέτηση θερμοπρόσοψης στο κέλυφος, τοποθέτηση θερμομόνωσης και υγρομόνωσης στο δώμα, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας LED, και αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Το δεύτερο υποέργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 500kWp, εντός της Πανεπιστημιούπολης του ΔΠΘ στην Κομοτηνή.

Όλη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αφού καταμετράται θα διοχετεύεται στο δίκτυο, για την κάλυψη ιδίων αναγκών του Δ.Π.Θ. σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (“netmetering”).

Το τρίτο υποέργο προβλέπει την προμήθεια δύο αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων για τη μεταφορά διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, με σκοπό την αντικατάσταση υφιστάμενων ρυπογόνων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα φάση, ενώ το τέταρτο την προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στις Πανεπιστημιουπόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής.

Μοναδική εκκρεμότητα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο κ. Μάρης σημείωσε πως κατέθεσαν την πρότασή τους στο πλαίσιο της πρότασης με όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται με μοναδική εκκρεμότητα την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου, μιας και παρότι είχε εισαχθεί προς συζήτηση, τελικά δεν λήφθηκε απόφαση.

Όπως σημείωσε ελπίζουν πως αυτή θα υπάρξει άμεσα, γιατί η συγκεκριμένη παρέμβαση, είναι θετική για την κτιριακή εγκατάσταση, η οποία πλέον δείχνει τα χρόνια της, και χρειάζεται και επεμβάσεις και ενεργειακή αναβάθμιση για να μειώσει το κόστος λειτουργίας.

Η πρόταση είναι άλλωστε ανταγωνιστική, και πριν την υποβολή της πρότασης συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να μπορεί να γίνει ταχύτερα η αξιολόγησή της.

Για αυτό και θεωρεί πως θα πρέπει να προστεθεί αυτή η έγκριση, ώστε να πάρουν το μέγιστο των πόντων στο κριτήριο αυτό, για αυτό και ελπίζουν, όπως ανέφερε, ότι τελικά το λογικό θα γίνει αποδεκτό.

Στην ηλεκτροκίνηση περνά το ΔΠΘ

Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει μόνο κτιριακά έργα βέβαια, αλλά και δύο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας.

Αυτά θα χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις στις πόλεις που έχει έδρα το Πανεπιστήμιο, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, με τις αποστάσεις να είναι εύκολο να καλυφθούν από τα συγκεκριμένα οχήματα, όπως φυσικά και οι κινήσεις εντός της πόλης.

Πηγή: http://www.paratiritis-news.gr