Κίνδυνος για πρόστιμο 10.000 ευρώ σε όλες τις ομάδες! Επείγουσα ανακοίνωση από τις ΕΠΣ Θράκης, Έβρου και Ξάνθης

Μια σοβαρή επείγουσα ανακοίνωση εξέδωσαν οι τρεις ΕΠΣ του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θράκης για να προλάβουν τυχόν πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ στα σωματεία – μέλη τους.

Όπως ενημερώνουν, πρέπει άμεσα αυτά μέσω του TAXIS τα σωματεία να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και μάλιστα να ενημερώσουν ονομαστικά ποια είναι τα μέλη του προεδρείου του ΔΣ κάθε ομάδας, δηλαδή ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας.

Αν δεν το κάνουν αυτό μέσα στην προσεχή εβδομάδα, κινδυνεύουν από 1ης Νοεμβρίου να βρεθούν αντιμέτωπα με πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ από την Εφορία βάση σχετικής απόφασης του υπουργείου Οικονομικών.

Η επείγουσα ανακοίνωση της ΕΠΣ Θράκης έχει ως εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2443/20-06-2019 και την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μέχρι 01-11-2019 θα πρέπει όλα τα σωματεία να δηλώσουν τα στοιχεία τους μέσω TAXISNET, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, όσων κατέχουν τις θέσεις Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτησή σας απευθυνθείτε στο λογιστή σας ή σε όποιον αναλαμβάνει την φορολογική ενημέρωση του σωματείου σας. Πέραν αυτής της προθεσμίας, θα επιβληθεί από την αρμόδια ΔΟΥ χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση»

Πανομοιότυπη η ανακοίνωση από την ΕΠΣ Έβρου: «Ενημερώνουμε τα σωματεία μέλη μας ότι θα πρέπει μέχρι 1-11-2019 να δηλώσουν τα στοιχεία τους μέσω TAXISNET, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, όσων κατέχουν τις θέσεις Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία σε ερασιτεχνικά σωματεία. Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτησή σας απευθυνθείτε στο λογιστή σας ή σε όποιον αναλαμβάνει την φορολογική ενημέρωση του σωματείου σας.
Πέραν αυτής της προθεσμίας, θα επιβληθεί από την αρμόδια ΔΟΥ χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση».

Αντίστοιχη και η επείγουσα ενημέρωση από την ΕΠΣ Ξάνθης: «Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2443/20-06-2019 και την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μέχρι 01-11-2019 θα πρέπει όλα τα σωματεία να δηλώσουν τα στοιχεία τους μέσω TAXISNET, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, όσων κατέχουν τις θέσεις Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτησή σας απευθυνθείτε στο λογιστή σας ή σε όποιον αναλαμβάνει την φορολογική ενημέρωση του σωματείου σας. Πέραν αυτής της προθεσμίας, θα επιβληθεί από την αρμόδια ΔΟΥ χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση».