«Λίφτινγκ» σε 7 αθλητικές εγκαταστάσεις έναντι 600.000 ευρώ θέλει να κάνει ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών

Πρόταση 600.000 ευρώ για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 7 αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας Σαπών θα καταθέσει η δημοτική αρχή στο Πρόγραμμα Φιλόδημος, με στόχο την αναβάθμιση τους και την άθληση των πολιτών του.

Στο εν λόγω πρόγραμμα κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μιας αίτησης, με δύο υποέργα, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τις 600.000 ευρώ, ενώ αν ο προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, τη διαφορά θα πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος.

Σύμφωνα με το σχέδιο της διοίκησης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών εργασίες, που αφορούν τόσο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων όσο και την πρόσβασή τους, θα πραγματοποιηθούν στις εξής αθλητικές εγκαταστάσεις: Δημοτικό Στάδιο Σαπών, Κλειστό Γυμναστήριο Σαπών – ΟΣΚ, Γηπέδου Μόνιμου Οικισμού Ποντίων – Σαπών, Δημοτικό Γήπεδο Ξυλαγανής, Δημοτικό Γήπεδο Προσκυνητών, Δημοτικό Γήπεδο Αμαράντων, Δημοτικό Γήπεδο Στρύμης.

Η πρόταση που θα υποβάλλει ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών έχει δύο υποέργα. Ο τίτλος 1ου υποέργου είναι «Επισκευή και συντήρηση υποδομών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας Σαπών» με προϋπολογισμό 500.000ευρώ.

Όπως περιγράφεται στην πρόταση, στο Δημοτικό Στάδιο Σαπών θα γίνει τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα επί αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου και επί των βοηθητικών γηπέδων αυτού, η επισκευή του υπόγειου δικτύου ποτίσματος αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων, η επισκευή της περίφραξης, η συντήρηση και επισκευή χωμάτινης επιφάνειας στίβου.

Στο κλειστό γυμναστήριο θα γίνουν επισκευές επί αποδυτηρίων και W.C., θερμομόνωση και υγρομόνωση μεταλλικής οροφής (πάνελ) ενώ στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, θα γίνει μόνωση μεταλλικής οροφής (πάνελ) και αντικατάσταση κουφωμάτων, και στους χώρους θα τοποθετηθούν επιλεκτικά ηλιακά συστήματα για ζεστό νερό.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο Σαπών – ΟΣΚ θα γίνουν εργασίες θερμοϋγρομόνωσης μεταλλικής οροφής – πάνελ, επισκευές – συντηρήσεις W.C., εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και στην περίφραξη, καθώς και τοποθέτηση επιλεκτικών ηλιακών συστημάτων για ζεστό νερό.

Στο Δημοτικό Γήπεδο Ξυλαγανής θα πραγματοποιηθούν επισκευές – συντηρήσεις χλοοτάπητα, κατασκευή υπόγειου δικτύου ποτίσματος αγωνιστικού χώρου, αντικατάσταση κουφωμάτων, επισκευές υαλοπινάκων και επισκευές W.C. στο κλειστό γυμναστήριο, συντήρηση και επισκευή χωμάτινης επιφάνειας στίβου και τοποθέτηση επιλεκτικών ηλιακών συστημάτων για ζεστό νερό.

Στο γήπεδο του Μόνιμου Οικισμού Ποντίων – Σαπών θα γίνει συντήρηση και επισκευή χωμάτινης επιφάνειας στίβου, κατασκευή υπόγειου δικτύου ποτίσματος αγωνιστικού χώρου, εργασίες επισκευών αποδυτηρίων και τοποθέτηση επιλεκτικών ηλιακών συστημάτων για ζεστό νερό.

Στο Δημοτικό Γήπεδο Προσκυνητών θα γίνει επισκευή της περίφραξης, αποτελούμενης από βάση οπλισμένου σκυροδέματος και τμήμα από μεταλλικό πλέγμα, σε σημεία που απαιτείται, και τοποθέτηση επιλεκτικών ηλιακών συστημάτων για ζεστό νερό. Για το υπόψη γήπεδο εκκρεμεί η έκδοση των απαραίτητων τίτλων κυριότητας και νομιμοποιητικών εγγράφων για τα οποία θα μεριμνήσει ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών.

Στο Δημοτικό Γήπεδο Αμαράντων θα πραγματοποιηθεί επισκευή της περίφραξης, τοποθέτηση επιλεκτικών ηλιακών συστημάτων για ζεστό νερό, συντήρηση αποδυτηρίων καθώς και υδραυλικές και ηλεκτρολογικές επισκευές.

Τέλος στο Δημοτικό Γήπεδο Στρύμης θα πραγματοποιηθεί κατασκευή υπόγειου δικτύου ποτίσματος αγωνιστικού χώρου, επισκευή αποδυτηρίων και περίφραξης, τοποθέτηση επιλεκτικών ηλιακών συστημάτων για ζεστό νερό και ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου. Για το γήπεδο εκκρεμεί η έκδοση των απαραίτητων τίτλων κυριότητας και νομιμοποιητικών εγγράφων για τα οποία θα μεριμνήσει ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών.

Το 2ο υποέργο έχει τίτλο «Συμπληρωματικά Έργα Η/Μ, Πρόσβασης ΑμεΑ και σήμανσης Περιβάλλοντος Χώρου σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις οικισμών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών». Έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και περιλαμβάνει κατασκευή ραμπών ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πρόσβαση ΑμεΑ, η εγκατάσταση – επισκευή ηλεκτροφωτισμού, αγωνιστικών χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων και η πραγματοποίηση εργασιών διαγράμμισης οδών, τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος, εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων περιορισμού στάθμευσης στα 7 προαναφερθέντα γήπεδα.