«Εβροφάρμα»: Η Θρακιώτισσα επιχείρηση παράδειγμα

Ευχάριστα νέα φέρνει στην αγορά –για άλλη μία φορά- η εβρίτικη γαλακτοβιομηχανία «Εβροφάρμα». Η επιχείρηση που έχει έδρα στο Διδυμότειχο και συνεργάζεται με 400 οικογένειες από όλη την Θράκη συλλέγοντας καθημερινά πρόβειο και γίδινο γάλα για την παραγωγή φέτας, κατέγραψε ανοδική πορεία στο α’ εξάμηνο του 2019.

Πιο συγκεκριμένα: «τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν για τον όμιλο και την εταιρεία σε €1.524 χιλ και €999, έναντι €1.375 χιλ και €684 χιλ, της αντίστοιχης περιόδου». 

Στην άνοδο των πωλήσεων συνέβαλε κατ’ αρχήν το προϊόν Φέτα ΠοΠ Εβροφάρμα, που διπλασίασε φέτος πωλήσεις στην αγορά της Θράκης, όπως επίσης και το καινοτόμο γάλα Jersey, που ήδη καταγράφει εξαιρετικά μερίδια στην αγορά. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο προϊόν με 18% υψηλότερη πρωτεΐνη, 20% περισσότερο ασβέστιο και μεγαλύτερη συγκέντρωση βιταμινών και ιχνοστοιχείων που το καθιστούν σύμμαχο ανάπτυξης και ισορροπημένης διατροφής για όλη την οικογένεια.

Τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου 
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε €17.466 χιλ. του ομίλου και €15.075 χιλ. της εταιρείας, έναντι € 15.367 χιλ. και 14.413 χιλ. (αύξηση 13,7% και 4,6%,).

To μεικτό κέρδος του ομίλου και της εταιρείας διαμορφώθηκε για την εξάμηνη περίοδο 01/01-30/06/2019 σε 21,8% και 21,3%, έναντι 22,7% και 19,3% της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε για τον όμιλο και την εταιρεία σε €3.814 χιλ και €3.212 χιλ. αντίστοιχα, έναντι €3.487 χιλ και €2.782 χιλ. της προηγούμενης περιόδου (αύξηση 9,3% και 15,4%).

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από το μη επαναλαμβανόμενο έξοδο ποσού €750 χιλ και αφορά στην εξόφληση της Π.ΑΤΕ

Συνολικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν για τον όμιλο και την εταιρεία σε €1.524 χιλ και €999, έναντι €1.375 χιλ και €684 χιλ, της αντίστοιχης περιόδου.

Ως αποτέλεσμα του έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου κονδυλίου των €750 χιλ., τα ενοποιημένα και εταιρικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €537 χιλ και €20 χιλ έναντι €928 χιλ και €289 χιλ.

Χωρίς το έκτακτο κονδύλιο τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε €1.287 χιλ και σε €770 χιλ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν σημαντικά κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον όμιλο σε €2.191 χιλ έναντι € 1.986 χιλ. και για την εταιρεία σε €1.557 χιλ έναντι €1.164 χιλ.

Πηγή: https://www.xronos.gr