Ξαφνική παραίτηση της εκτελεστικής γραμματέως της Περιφέρειας ΑΜ-Θ λίγες μέρες μετά τον διορισμό της

H κ. Ελένη Δημούδη-Τζατζαΐρη υπέβαλε στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο την παραίτησή της από τη θέση της Εκτελεστικής Γραμματέως της Περιφέρειας ΑΜΘ για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Ο Περιφερειάρχης έκανε αποδεκτή την παραίτησή της και όρισε Εκτελεστική Γραμματέα της Περιφέρειας την κ. Ζωή Κοσμίδου.

Η κ. Ζωή Κοσμίδου είναι κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου (δίπλωμα πολιτικού μηχανικού από το 1983 και άδεια άσκησης επαγγέλματος) και μεταπτυχιακού τίτλου, διορισμένη από το έτος 1987 στο Δήμο Κομοτηνής (έχοντας και προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία), όπου υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α’ βαθμό, καθώς έχει ασκήσει καθήκοντα σε θέση Τμηματάρχη από το 1992 και Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος από το 2000 και έπειτα, έχει ορισθεί το 2007 ως Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προσωπικού των ΟΤΑ νομού Ροδόπης, που στη συνέχεια λειτούργησε και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, ορίστηκε εκ νέου το 2009 (οπότε και ορίστηκε και ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ) και το 2013, διετέλεσε Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ από 1-4-2014 έως 1-4-2016, εκλέχτηκε μέλος της Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος και αναπληρωματικό μέλος στην Αναπτυξιακή και Διοικητική Επιτροπή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης από το 1995 έως το 1998 κλπ.

Ως γνωστόν  η κα. Κοσμίδου ήταν εκτελεστική γραμματέας επί θητείας Γ. Παυλίδη, και η σύμβασή της λύθηκε αυτοδίκαια μετά το θάνατο του αειμνήστου περιφερειάρχη. Τέλος τον Φεβρουάριο του 2017 με απόφαση του ιδίου του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου  και κατόπιν επιλογής μεταξύ και άλλων υποψηφίων ανανέωσε την θητεία της στην συγκεκριμένη θέση.

Πηγή: https://www.e-evros.gr