Αναβάθμιση ή δημιουργία νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ σε δέκα σχολεία της Κομοτηνής

Αναβάθμιση των αύλειων χώρων, νέα γήπεδα άθλησης και ράμπες ατόμων με αναπηρία. Τα παραπάνω και όχι μόνο περιλαμβάνει το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κομοτηνής.

Πρόκειται για έργο 450.000 ευρώ με την χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», για το οποίο προκηρύχτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός από τον Δήμο Κομοτηνής, προέκυψε ο ανάδοχος και πλέον οι εργασίες εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς.

Η εφημερίδα «Χρόνος» κατέγραψε το πρωί της Τρίτης 20 Αυγούστου τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος του έργου Αντώνης Αντωνιάδης στο 7ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής, με τον ίδιο να κάνει γνωστό ότι παράλληλα εξελίσσονται εργασίες και σε άλλες σχολικές μονάδες. Αναδεικνύει επίσης την δημιουργία ραμπών πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε σχολεία της πόλης, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση. Στο 7ο δημοτικό σχολείο τα συνεργεία διαμορφώνουν τον αύλειο χώρο, όπου θα τοποθετηθεί βιομηχανικό δάπεδο, θα διαμορφωθεί γήπεδο μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση όπως και καινούργιες μπασκέτες. 

Το είδος των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεστούν σε καθεμία από τις δέκα σχολικές μονάδες είναι ως εξής:

1ο Δημοτικό Σχολείο
Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στην είσοδο του κτιρίου
Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου και ανδρικών, 4 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο
Ορθοστάτες βόλεϊ – τοποθέτηση (2 τεμάχια)

2ο Δημοτικό Σχολείο
Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στην είσοδο του κτιρίου
Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο

5ο Δημοτικό Σχολείο
Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Ορθοστάτες βόλεϊ – τοποθέτηση (2 τεμάχια)

7ο Δημοτικό Σχολείο
Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο

8ο Δημοτικό Σχολείο
Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Αλλαγή Ταμπλό μπασκετών (σχολικού τύπου, 2 τεμ)

10ο Δημοτικό Σχολείο
Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στην είσοδο του κτιρίου
Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο

11ο Δημοτικό Σχολείο
Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στην είσοδο του κτιρίου
Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο

13ο Δημοτικό Σχολείο
Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Αλλαγή Ταμπλό μπασκετών (2 τεμάχια)

1ο Γυμνάσιο
Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στην είσοδο του κτιρίου
Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Αλλαγή Ταμπλό μπασκετών (2 τεμάχια)

4ο Γυμνάσιο
Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στην είσοδο του κτιρίου
Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
Διαμόρφωση γηπέδου βόλεϊ και μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου και ανδρικών, 4 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο
Ορθοστάτες βόλεϊ – τοποθέτηση (2 τεμάχια)

Επίσης, όπως καταλήγει στο ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Χρόνος», θα τοποθετηθεί προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο σε μπασκέτες όλων των διδακτηρίων.