Τέσσερα εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των κλειστών σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα – Μηδέν για Ροδόπη και Ξάνθη

Μόνο δύο έργα από την Θράκη εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, με 60  εκατ. ευρώ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 58 έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η Ειδική Γραμματέας ΕΠ ΕΤΠΑ&ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα αποφάσισε την ένταξη 51 προτάσεων που αφορούν σε παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια προϋπολογισμού 55.6 εκατ €  και 7 προτάσεων που αφορούν σε ανοικτά κολυμβητήρια προϋπολογισμού 4,8 εκατ € .

Η δράση χρηματοδοτεί Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπως πχ επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέoυς υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ. Επίσης δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως πχ εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης.

Ειδικότερα για την ΑΜΘ εγκρίνονται τέσσερα έργα και τα δύο από αυτά στον Έβρο και συγκεκριμένα στο κλειστό της Αλεξανδρούπολης «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» και το κλειστό της Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς». Κανένα άλλο έργο από τους άλλους νομούς της Θράκης δεν εντάχθηκε, αλλά δύο από τον Νομό Καβάλας.

Αναλυτικά:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ1.380.000,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ1.080.860,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ730.000,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ” ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ2.456.234,18
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ5.646.234,18 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ60.381,612,56 €