Γ’ Εθνική: Συγχαρητήρια επιστολή από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας στον ΓΑΣ Κομοτηνή

Συγχαρητήρια έστειλε με επιστολή-ανακοίνωσή του ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων στον ΓΑΣ Κομοτηνή για την επίτευξη της ανόδου του στη Β’ Εθνική.

Το κείμενο της ανακοινωσης του Γραφείου Τύπου της Μητρόπολης έχει ως εξής:

Ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων πληροφορηθείς τήν διάκρισιν τοῦ Τμήματος Καλαθοσφαιρίσεως Ἀνδρῶν τοῦ Γυμναστικοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Κομοτηνῆς καί τήν ἄνοδον αὐτοῦ εἰς τήν Δευτέραν Ἐθνικήν κατηγορίαν πρό τῆς λήξεως τῆς κανονικῆς περιόδου τοῦ Πρωταθλήματος, ἐκφράζει τίς συγχαρητήριες εὐχές τίς τε προσωπικές καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἡ ἐπιτυχία αὐτή ἀποτελεῖ καρπόν, ἀναμφίβολα, συστηματικῆς καί κοπιώδους προσπαθείας μέ τήν συμβολήν τῶν προπονητῶν, ἀλλά καί τῆς προσωπικῆς ἀγωνίας πάντων γιά τήν κατάκτηση τῆς διακρίσεως, ἡ ὁποία ἀπηχεῖ τήν ἀγάπην γιά τήν Πατρίδαν μας, τήν Θράκην καί τήν Ροδόπην.

Ὁ Θεός νά εὐλογῇ τήν ζωήν καί τά ἔργα ἑνός ἑκάστου τῶν τε ἀθλητῶν καί τῶν παραγόντων τοῦ ΓΑΣ Κομοτηνῆς καί νά χαρίζηται δύναμιν ἐξ Ὕψους πρός ἐπιτυχῆ συνέχισιν κάθε προσπαθείας καί πραγμάτωσιν κάθε ἐπιθυμίας.