Επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα των προπονητών χωρίς πτυχίο ο Κασαμπαλής με αφορμή το άρθρο 48 του νέου αθλητικού νόμου

 

Παρουσιάστηκε το πρωί από τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη στους διαπιστευμένους συντάκτες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο νέος αθλητικός νόμος και ήδη σχολιάζεται από πολύ κόσμο.

Με αφορμή τον αθλητικό νόμο, το βράδυ της Κυριακής ο καθηγητής του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Θανάσης Κασαμπαλής επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα των προπονητών χωρίς το απαραίτητο πτυχίο, που ήρθε πιο έντονα από ποτέ στο προσκήνιο με την αφορμή της παρουσίας του Ηλία Κρεούζη στον πάγκο της ΑΕ Κομοτηνής.

Ο Θανάσης Κασαμπαλής έγραψε στο προφίλ του στο facebook:

Ο νέος αθλητικός νόμος που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης μέχρι τις 3-12-2018 (Άρθρο 48 – Παράνομη άσκηση επαγγέλματος προπονητή ή εκπαιδευτή)! Ας ελπίσουμε ότι θα βάλει επιτέλους μια τάξη και θα κλείσει τα παράθυρα της παράνομης εκμετάλλευσης του προπονητικού λειτουργήματος από άτομα χωρίς τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που λυμαίνονται το χώρο! Οι ποινές από ότι φαίνεται είναι βαριές και αφορούν και τις δυο πλευρές: Και αυτόν που ασκεί παρανόμως τα καθήκοντα του προπονητή και αυτόν που τον προσλαμβάνει!!!
ΥΓ. Ο ΣΕΠΠΕ έχει ετοιμαστεί ώστε έγκαιρα να καταθέσει προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του;

Το άρθρο 48 του νέου αθλητικού νόμου για την «Παράνομη άσκηση επαγγέλματος προπονητή ή εκπαιδευτή» αναφέρει:

1. Όποιος ασκεί ή αναλαμβάνει να ασκήσει, άτυπα ή με σύμβαση, καθήκοντα προπονητή οποιουδήποτε επιπέδου ή εκπαιδευτή οποιασδήποτε ειδικότητας, χωρίς να κατέχει τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα και χωρίς να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο αντίστοιχο υπο-μητρώο προπονητών ή εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α. τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
2. Αν η πράξη της παρ. 1 τελείται κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
3. Όποιος ασκεί ή αναλαμβάνει να ασκήσει, άτυπα ή με σύμβαση, καθήκοντα προπονητή ή εκπαιδευτή για τα οποία κατέχει τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, χωρίς να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο αντίστοιχο υπο-μητρώο προπονητών ή εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α. τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ.
4. Όποιος αναθέτει, άτυπα ή με σύμβαση, την άσκηση καθηκόντων προπονητή ή εκπαιδευτή σε πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο υπο-μητρώο του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης ή είναι εγγεγραμμένο για κατώτερο επίπεδο ή διαφορετική ειδικότητα από εκείνη που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων που του αναθέτει τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται στον κατά το νόμο ή το καταστατικό εκπρόσωπό του.
5. Αν η πράξη της παρ. 4 τελείται κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.