ΕΣΠΕΘΡ: Τεστ ανίχνευσης ταλέντων αγοριών στην Ξάνθη

 

Στα πλαίσια ανίχνευσης ταλέντων, ο Συντονιστής Περιφερειακός Ομοσπονδιακός Προπονητής Δημητριάδης Ιωακείμ, θα πραγματοποιήσει τεστ σε αγόρια των Σωματείων Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Σερρών, γεννημένα 2005-2006.

Τα τεστ θα πραγματοποιηθούν στο ΔΑΚ Ξάνθης την Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. με 11:00 π.μ.
Παρακαλούνται τα Σωματεία σε συνεργασία με τους προπονητές τους, αφενός να υποδείξουν αθλητές που έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να δοκιμαστούν, (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό που θα προτείνουν) και αφετέρου να φροντίσουν για την ενημέρωση τους, ώστε να παραστούν.

Απαραίτητος όρος που θα επιτρέπει τα εξεταζόμενα παιδιά τη συμμετοχή τους στις μετρήσεις, είναι να έχουν μαζί την κάρτα υγείας θεωρημένη από καρδιολόγο, ή φωτοτυπία της ή και βεβαίωση από Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως Παθολόγο, Αθλητίατρο και Γενικό Ιατρό.

Οι αθλητές θα πρέπει να προσέλθουν με αθλητική περιβολή και αθλητικά υποδήματα. Υποχρεωτικά ο κάθε αθλητής θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του ή τον προπονητή του σωματείου του, ο οποίος θα υπογράψει δήλωση, ότι επιτρέπει την συμμετοχή του.