Λήξη του «περιστατικού χαμηλής έντασης» με παράδοση των δύο Τούρκων στρατιωτικών