Στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής ο πρώτος των πρώτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Το πρωτείο διατηρεί για ακόμα μια χρονιά το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, αναφορικά με την υψηλότερη επίδοση που σημείωσε υποψήφιος προκειμένου να πετύχει την εισαγωγή του σε κάποια από τις Σχολές και τα Τμήματα του ΔΠΘ.

Έτσι ο πρώτος των πρώτων ή η πρώτη των πρώτων στο ΔΠΘ πέτυχε επίδοση 19.742 μορίων για την είσοδό του ή της στην Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κομοτηνής. Πάντως η επίδοση αυτή είναι χειρότερη από πέρυσι, ο ο πρωτέυσας στα ΤΕΦΑΑ είχε πάνω από 20.000 μόρια.

Φέτος, ακολουθεί η Ιατρική της Αλεξανδρούπολης όπου ο πρώτος φοιτητής εισάγεται με επίδοση 19.180 μορίων και ακολουθεί το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής όπου ο πρώτος φοιτητής πέρασε με 18.553 μόρια.

Ωστόσο, όπως σημειώνει και ο Χρήστος Λαγαρίας στον ΠτΘ, πρέπει να σημειωθεί ότι για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ όλης της χώρας απαιτείται και η συμμετοχή σε αγωνίσματα που προσμετρούνται στο τελικό σύνολο μορίων των υποψηφίων,  γεγονός που συντελεί στο να είναι υψηλότερες από τις υπόλοιπες σχολές οι εν λόγω επιδόσεις.