Πέντε νέα μεταπτυχιακά από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κομοτηνής

 

Πέντε νέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ανακοίνωσε το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης  τα οποία θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), ο οποίος οριοθετεί εκ νέου το πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, το ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην οργάνωση ΠΜΣ (από το 1993), θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εντατικής φοίτησης) για εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος και συγκεκριμένα:

  • Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» – ΦΕΚ 2245/ τ.Β’/15.6.2018 (Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
  • Π.Μ.Σ. «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» – ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ (ΦΕΚ 22461/ τ.Β’/15.6.2018)
  • Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» – ΦΕΚ 2245/ τ.Β’/15.6.2018
  • Π.Μ.Σ. «Φυσιολογία της Άσκησης & Προπονητική» – Κωδικός Αριθμός Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) σε ΦΕΚ: 43802
  • Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» – (σε διαδικασία ίδρυσης)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι προκηρύξεις των νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα αναρτώνται σταδιακά λόγω της διαδικασίας Ίδρυσης/ Επανίδρυσης όλων των Μεταπτυχιακών όλων των Α.Ε.Ι. (Νόμος 4485/2017).

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος για τα Π.Μ.Σ., τηλέφωνο 25310 39622 καθώς και στην ιστοσελίδα του κάθε Π.Μ.Σ.