Σε εφαρμογή η Κάρτα Υγείας Αθλητή – Αθλήτριας για σάλα, μπιτς και σνόου βόλεϊ

 

Σε εφαρμογή του Νόμου 4479/2017 εκδόθηκε η Κάρτα Υγείας Αθλητή – Αθλήτριας η οποία θα αποτελεί προσωπικό τους έγγραφο και θα έχει ισχύ για ένα έτος.

Η Κάρτα θεωρείται ΜΟΝΟ από ιατρούς καρδιολόγους μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς καρδιολόγους έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς καρδιολόγους του ιδιωτικού τομέα και θα ισχύει και για τα τρία αθλήματα (βόλεϊ, beach volley, snow volley).

Έτσι, η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών-αθλητριών αποδεσμεύεται από το δελτίο αθλητή- αθλήτριας και θα προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής. Πλέον όλες οι ομάδες και της Θράκης, από τη Volley League μέχρι τα αναπτυξιακά της ΕΣΠΕΘΡ, θα πρέπει να προσκομίζουν τις συγκεκριμένες κάρτες για κάθε αθλητή.

Την Κάρτα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την βρουν στην κατηγορία ΑΙΤΗΣΕΙΣ και ΕΔΩΗ Κάρτα είναι σε επεξεργάσιμη μορφή PDF και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την συμπληρώσουν σε PC/MAC και να εκτυπώνεται πριν ή μετά την συμπλήρωσή της.