Σχολή κριτών και χρονομετρών στην Αλεξανδρούπολη με στόχο την ανάληψη μεγάλων κολυμβητικών διοργανώσεων

 

Ο Ομιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της συμβολής του στην, όσο το δυνατόν, αναβάθμιση και αξιοποίηση του νέου κολυμβητηρίου της Αλεξανδρούπολης και στην κοινή προσπάθεια ανάληψης μεγάλων κολυμβητικών διοργανώσεων στην πόλη, διοργάνωσε σχολή κριτών – χρονομετρών κλασικής κολύμβησης.

Η σχολή συμπεριλάμβανε τις κατηγορίες κριτών – χρονομετρών Γ΄ και Β΄ κατηγορίας με τις οποίες μπορεί να συγκροτήσει αγωνόδικο επιτροπή διενέργειας εθνικών και διεθνών αγώνων.

Η σχολή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του νέου κολυμβητηρίου και εισηγητές ήταν ομοσπονδιακοί προπονητές της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και οι εθελοντές που παρακολούθησαν τη σχολή ήταν 45.

Ο Ομιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης εντείνοντας τις προσπάθειές του θα διοργανώσει αντίστοιχη σχολή Τεχνικής Κολύμβησης στις αρχές του 2018.