Την Κυριακή στην Κομοτηνή ο Περιφερειακός Προκριματικός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπάντμιντον

 

Διεξάγεται στην Κυριακή στο Πανεπιστημιακό Κλειστό Γυμναστήριο Κομοτηνής η Α’ Φάση του Περιφερειακού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπάντμπιντον για το αγωνιστικό έτος 2017-2018 και για όλες τις κατηγορίες.

Η σχετική προκήρυξη έχει ως εξής:

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει το Περιφερειακό Προκριματικό Πανελληνίου Πρωταθλήματος Α΄ Φάσης, αγωνιστικού έτους 2017 – 2018 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
i. Προαιρετικά κάθε περιφέρεια Κάτω των 9 ετών (U-9) 7-8 2011, 2010,
ii. ΠΡΟ-παμπαίδων ΠΡΟ-παγκορασίδων κάτω των 11 ετών (U-11) 7-10 2011, 2010, 2009, 2008
iii. Παμπαίδων – Παγκορασίδων Β΄ κάτω των 13 ετών (U-13) 11-12 2007-2006
iv. Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α΄ κάτω των 15 ετών (U-15) 13-14 2005-2004
v. Παίδων –Κορασίδων κάτω των 17 ετών (U-17) 15-16 2003-2002
vi. Εφήβων – Νεανίδων κάτω των 19 ετών (U-19) 17-18 2001-2000
vii. Νέων Ανδρών – Ν. Γυναικών κάτω των 22 ετών (U-22) 19-21 1999,1998,1997
viii. Ανδρών – Γυναικών από 19 ετών και άνω 21 και άνω 1996 και άνω
ix. SENIORS Ανδρών & Γυναικών + 35 ετών Άνω των 35 1982 & άνω

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Προαιρετικά κάθε περιφέρεια Κάτω των 9 ετών (U-9) 7-8 2010. 2009-2008
ΠΡΟ-παμπαίδων ΠΡΟ-παγκορασίδων κάτω των 11 ετών (U-11) 7-10 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,
Παμπαίδων – Παγκορασίδων κάτω των 13 ετών (U-13) 11-12 2005-2004
Παίδων –Κορασίδων κάτω των 15 ετών (U-15) 13-14 2003-2002
Εφήβων – Νεανίδων κάτω των 17 ετών (U-17) 15-16 2001-2000
Νέων Ανδρών Νέων Γυναικών κάτω των 19 ετών (U-19) 17-18 1999-1998
Ανδρών – Γυναικών από 19 ετών και άνω 19 και άνω 1997 και άνω
SENIORS Ανδρών & Γυναικών + 35 ετών Άνω των 35 1980 & άνω

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Προαιρετικά κάθε περιφέρεια Κάτω των 9 ετών (U-9) 7-8 2010. 2009-2008
ΠΡΟ-παμπαίδων ΠΡΟ-παγκορασίδων κάτω των 11 ετών (U-11) 7-10 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,
Παμπαίδων – Παγκορασίδων κάτω των 13 ετών (U-13) 11-12 2005-2004
Παίδων –Κορασίδων κάτω των 15 ετών (U-15) 13-14 2003-2002
Εφήβων – Νεανίδων κάτω των 17 ετών (U-17) 15-16 2001-2000
Νέων Ανδρών Νέων Γυναικών κάτω των 19 ετών (U-19) 17-18 1999-1998
Ανδρών – Γυναικών από 19 ετών και άνω 19 και άνω 1997 και άνω
SENIORS Ανδρών & Γυναικών + 35 ετών Άνω των 35 1980 & άνω

Για την αγωνιστική χρονιά 2017-2018 η συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών στις ηλικιακές κατηγορίες από τα Ατομικά Πρωταθλήματα, διαμορφώνεται από τις προκηρύξεις και σύμφωνα με τους κανονισμούς πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και του αγωνιστικού σχεδιασμού με τους παρακάτω όρους.

Τόπος : Κλειστό γυμναστήριο πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 19-11-2017

Ώρα έναρξης αγώνων: 10.00 για τις κατηγορίες υ9, υ13 και υ17 και 13.00 για την κατηγορία ΑΓ.

Διοργανωτής: Περιφερειακή επιτροπή Θράκης σε συνεργασία με την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής: Αθλητές και αθλήτριες των Σωματείων μελών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. κάτοχοι ΝΈΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ αθλητικής ιδιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής:
Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email της ΕΟΦΣΑ [email protected].& κοινοποίηση στο email του Επιδιαιτητή Τα Σωματεία με δική τους ευθύνη, να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικώς την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής τους από τον επιδιαιτητή της διοργάνωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Στα Ατομικά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι αθλητές της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας καθώς και τις αμέσως μικρότερης, κάτοχοι δελτίου αθλητικής ταυτότητος Ε.Ο.Φ.Σ.Α..

Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δύο αγωνίσματα από τα τρία (Στο απλό και σε ένα διπλό ή στα δύο διπλά).

Παράβολο συμμετοχής:
Ο κάθε αθλητής και αθλήτρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ποσού 10,00 ευρώ ως «Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων». Η κατάθεση του παραβόλου θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των αγώνων. Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.

Αγωνίσματα:
U -9 : Απλό Προ Παμπαίδων, Απλό Προ Παγκορασίδων
U – 13 , U – 17, & A – Γ Απλά , Διπλά, και Διπλά Μικτά.

Σύνθεση σχήματος Διεξαγωγής Αγώνων:
Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε ομίλους ή ανοικτό σχήμα σε κάθε αγώνισμα, για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Στα Περιφερειακά Προκριματικά Πρωταθλήματα συμπληρώνεται το ειδικό φύλλο αγώνα και
στη συνέχεια το υπογράφουν οι αθλητές και ο Επιδιαιτητής.

Ιατρική βεβαίωση:
Τα σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Νέο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας του αθλητή/τριας το οποίο ισχύει για το αγωνιστικό έτος 2017-18 θεωρημένο από γιατρό . Σε περίπτωση που το δελτίο τελεί υπό έκδοση, να προσκομίσουν φωτοτυπία της αίτησης έκδοσης νέου δελτίου αθλητικής ταυτότητας, όπου θα φαίνεται και η ιατρική θεώρηση. Σε περίπτωση που δεν φαίνεται η ιατρική θεώρηση επιπρόσθετα και ξεχωριστή φωτοτυπία της ιατρικής βεβαίωσης. Ενώ η ΕΟΦΣΑ θα παρέχει στον επιδιαιτητή σχετική κατάσταση των υπό έκδοση δελτίων.

Διαμονή – Μετακίνηση:
Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α δεν θα καλύψει την διαμονή και την μετακίνηση των αθλητών, τα σωματεία θα πρέπει να μεριμνήσουν από μόνα τους για την διαμονή και μετακίνηση των αθλητών τους.

Μη συμμετοχή αθλητή:
Αν ένα Σωματείο δηλώσει αθλητή ο οποίος δεν αγωνισθεί (εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσοκομείο ή έγκαιρης απόσυρσης έως την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης) τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 30 €, για κάθε άτομο που δηλωθεί και δεν αγωνισθεί.

Ενστάσεις:
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή, σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των αγώνων, θα υπογράφονται από τον προπονητή ή τον εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90 € υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή, καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψής της.

Φτερά: U -9, U -11 & U -13 πλαστικά.
U -15, U -17, U -19, A – Γ Φυσικά

Κλήρωση:
Η κλήρωση θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί από την Τοπική Περιφερειακή Επιτροπή και τον Επιδιαιτητή των Αγώνων, λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό πρωταθλημάτων της ΕΟΦΣΑ και τον ετήσιο αγωνιστικό σχεδιασμό.

Για την τοποθέτηση των αθλητών στο σχήμα λαμβάνεται υπόψη:

Η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος, για την Α΄ (Φθινοπώρου) Περιφερειακή Προκριματική Φάση θα γίνεται με βάση τη Συνολική Ετήσια Βαθμολογία (Σ.Ε.Β.) των 2 τελευταίων χρόνων και περιλαμβάνει το άθροισμα των βαθμολογιών του αντίστοιχου ηλικιακού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2015-16, 2016-17 + των δύο Προκριματικών Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2015–2016, 2016-17 ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά αγώνισμα για κάθε συμμετέχοντα αθλητή – αθλήτρια.
Στην ανωτέρω Σ.Ε.Β. προστίθενται και οι βαθμολογίες που κατέκτησαν οι αθλητές – αθλήτριες στα Πανελλήνια Open.

Οικονομική κάλυψη αγώνων :
Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ΔΕΝ θα καλύψει τα έξοδα διεξαγωγής των αγώνων. Την συν-διοργάνωση των Πρωταθλημάτων θα αναλάβει ένα Σωματείο που θα είναι και υπεύθυνο για την διεξαγωγή των αγώνων, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή και την ΕΟΦΣΑ.

Επιδιαιτητής:
Θα οριστεί από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.- Κ.Ε.Δ. και θα είναι υπεύθυνος όσο αναφορά την κλήρωση, τη διεξαγωγή των αγώνων και την τήρηση των κανονισμών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Γενικά:

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.

Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία.

Οι αθλητές/τριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη καθώς επίσης με ευθύνη του Σωματείου τους και του Ιατρού του Σωματείου τους. Σε περίπτωση ατυχήματος η Ε.Ο.Φ.Σ.Α και οι διοργανωτές των αγώνων δε φέρουν καμία ευθύνη.

Όλες οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ συμπληρωμένες πλήρως δηλαδή, Ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Αθλητή, ημερομηνία γέννησης, καθώς επίσης ονομασία του Σωματείου, Ονοματεπώνυμο Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, νόμιμου Προπονητή του Συλλόγου και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Επίσης οι τυχόν διορθωτικές – τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του Πρωταθλήματος, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο έντυπο – φόρμα και το αργότερο μέχρι 1 ημέρα πριν τη διεξαγωγή των αγώνων και ώρα 23:59.

Σε διαφορετική περίπτωση οι δηλώσεις Συμμετοχής των Σωματείων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη και οι αθλητές – αθλήτριες ΔΕΝ θα μπορούν να αγωνιστούν στο παραπάνω Πρωτάθλημα της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι Αιτήσεις Έκδοσης Νέων Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας αθλητών/τριών, θα πρέπει να έχουν σταλεί, πρωτοκολληθεί & πληρωθεί το χρηματικό παράβολο στην Ομοσπονδία, το αργότερο 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων. Σε διαφορετική περίπτωση οι αθλητές δεν θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν

ΜΟΝΟ Ο ΝΟΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2017 – 2018, οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής ή του Επιδιαιτητή των Αγώνων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here