Κρατάει κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο ο Δήμος Κομοτηνής, αυξάνει τις ώρες χρήσης του Πανεπιστημιακού

 

Την σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη χρήση του Πανεπιστημιακού Κολυμβητηρίου μέχρι το Μάρτιο του 2019 ενέκρινε την Πέμπτη 10 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Ο Δήμος Κομοτηνής θα καταβάλλει για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της, συνολικά μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ, ενώ αυξάνονται οι ώρες χρήσης σχεδόν κατά 50%, από 180 σε 266 το μήνα,

Το Σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που συνδέονται με το άθλημα της κολύμβησης, για την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού των δημοτών του Δήμου Κομοτηνής  καθώς και των αθλητικών συλλόγων  της πόλης.

Σε αυτή καθορίζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων φορέων, ΔΠΘ, Δήμος Κομοτηνής και ΔΚΕΠΠΑΚ για την δραστηριοποίηση των αθλητικών συλλόγων της πόλης στο άθλημα της κολύμβησης, με τον Δήμο Κομοτηνής να καταβάλλει για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της, συνολικά μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου κ. Γιώργου Πετρίδη η προσφυγή του Δήμου στην υπό σύναψη σύμβαση είναι αναγκαία, καθότι ο Δήμος και η ΔΚΕΠΠΑΚ χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, θα προσφέρουν υπηρεσίες προς τους πολίτες με πολύ χαμηλότερο κόστος και έτσι θεωρούν πως εξοικονομούνται χρήματα προς όφελος των συμφερόντων του Δήμου, αντί της λειτουργίας του Κολυμβητηρίου Κομοτηνής.

Όπως αναφέρεται το κόστος λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου είναι υπέρμετρα μεγάλο για τη λειτουργία τους, μιας και τα κολυμβητήρια (μικρό και μεγάλο) σε πλήρη λειτουργία απαιτούν εβδομαδιαίως 7000 lit πετρελαίου θέρμανσης, που ανέρχεται μηναία σε 28.000 lit. Το προϋπολογιζόμενο κόστος για θέρμανση από το Σεπτέμβριο 2017 έως το μήνα Μάρτιο 2019 (12 μήνες λειτουργίας-υπολογίζονται μόνο οι μήνες που για τη λειτουργία των δεξαμενών απαιτείται πετρέλαιο) ανέρχεται στο ποσό των 329.280 ευρώ (28000 lit χ 0,98 χ 12μήνες)  Λαμβανομένου υπόψη και των λοιπών λειτουργικών δαπανών Δ.Ε.Η., απασχόληση προσωπικού κ.λ.π το συνολικό κόστος υπερβαίνει το  ποσό των 400.000 ευρώ.

Όπως σημειώνει ο Παρατηρητής της Θράκης, με βάση την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση οι ώρες χρήσης του Πανεπιστημιακού Κολυμβητηρίου του Δ.Π.Θ. από φορείς του Δήμου και Δημότες, ανέρχονταν τις καθημερινές (Δευτέρα – Παρασκευή) σε περίπου 6 ώρες καθημερινά και το Σάββατο σε 10 ώρες. Συνολικά η παραχώρηση της χρήσης του Πανεπιστημιακού Κολυμβητηρίου για τις ανάγκες των φορέων του Δήμου και δημότες στην προηγούμενη σύμβαση ανέρχονταν σε 180 ώρες το μήνα, για 11 μήνες το χρόνο (το κολυμβητήριο κλείνει για ένα μήνα κάθε χρόνο για λόγους συντήρησης).

Λόγω αυξημένης ζήτησης από τους φορείς του Δήμου, οι ώρες χρήσης στην νέα προγραμματική σύμβαση θα ανέρχονται τις καθημερινές (Δευτέρα – Παρασκευή) σε 10 ώρες και το Σάββατο σε 9 ώρες. Συνολικά η παραχώρηση της χρήσης του Πανεπιστημιακού Κολυμβητηρίου για τις ανάγκες των φορέων του Δήμου με βάση τη νέα σύμβαση ανέρχονται σε 266 ώρες το μήνα, για 11 μήνες το χρόνο. Ως εκ τούτου οι ώρες χρήσης του κολυμβητηρίου από φορείς του Δήμου εμφανίζονται στη νέα σύμβαση αυξημένες κατά 50% περίπου.

Το κόστος της θέρμανσης του κολυμβητηρίου μόνο (κι όχι του συνόλου των λειτουργικών εξόδων) που αντιστοιχούσε στις ώρες χρήσης της προηγούμενης σύμβασης ανερχόταν σε περίπου 90.000 ευρώ το χρόνο (11 μήνες) ή σε 8.200 περίπου το μήνα (90.000/11 μήνες). Το κόστος θέρμανσης του κολυμβητηρίου που αντιστοιχεί στις ώρες χρήσης με βάση τη νέα σύμβαση ανέρχεται σε περίπου 118.000 ευρώ ή σε 10.800 περίπου το μήνα (118.000/11 μήνες).

Προκειμένου να μην αυξηθεί το συνολικό ποσό της σχετικής δαπάνης για το Δήμο στη νέα σύμβαση και να παραμείνει στις 180.000 ευρώ (όπως στην προηγούμενη) θα πρέπει να μειωθεί η συνολική διάρκεια της σύμβασης από 24 σε 18 μήνες. Με τον τρόπο αυτό η συνολική δαπάνη για τους 18 μήνες ανέρχεται περίπου στο ποσό 10.800 x 17 μήνες (τον Αύγουστο του 2018 θα είναι κλειστό) δηλαδή σε 183.600 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here