Γ’ Εθνική: Οι προθεσμίες για δηλώσεις συμμετοχής και η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος

 

Δημοσιοποιήθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής και σε αυτήν ορίζεται τόσο η ημερομηνία μέχρι την οποία οι ομάδες οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή όσο και η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος.

Όπως είναι γνωστό, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε οκτώ ομίλους. «Οι Ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00, Δήλωση Συμμετοχής (πρωτότυπη) σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας», όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της προκήρυξης.

«Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των πεντακοσίων (500) ευρώ», επισημαίνεται επίσης, ενώ «μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη».

Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι από την Θράκη δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ Εθνική έχουν οι Ορφέας Ξάνθης και Δόξα Προσκυνητών που συμμετείχαν στο περασμένο πρωτάθλημα, οι τρεις πρωταθλητές των Ενώσεων ΑΕ Διδυμοτείχου, Αρης Αβάτου και Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και ο Πανθρακικός που υποβιβάστηκε από τη Γ’ Εθνική αλλά έχει δηλώσει ότι δεν θα κατέβει σε αυτό το πρωτάθλημα.