Πόρισμα – «κεραυνό» για τον πρύτανη του ΔΠΘ αποκαλύπτει η «Εφημερίδα των Συντακτών»

 

Πλήθος παράτυπων ενεργειών στη διαχείριση κονδυλίων από τον πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Θανάση Καραμπίνη, αλλά και την Επιτροπή Ερευνών του ακριτικού ιδρύματος διαπιστώνει πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το οποίο αναδεικνύει την αδιαφάνεια και την απουσία ουσιαστικού θεσμικού ελέγχου των οργάνων διοίκησης στο ΔΠΘ.

Την υπόθεση, πριν φτάσει στα χέρια των αρμόδιων ελεγκτών, είχαμε αποκαλύψει στις 27 Νοεμβρίου 2015 («Εφ.Συν.», «ΚτΥπ Α.Ε.: πανεπιστημιακές εργολαβίες για τα… δικά τους παιδιά»).

Πρόκειται για τη σκανδαλώδη ιστορία της διαχείρισης ενός έργου ύψους 615.000 ευρώ, που ανατέθηκε από την κρατική εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές» (ενιαίος κατασκευαστικός φορέας του Δημοσίου) στο Δημοκρίτειο και αφορούσε τον προσεισμικό έλεγχο 1.782 σχολείων της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Παρότι οι «Κτιριακές Υποδομές» διέθεταν επαρκή τεχνική στελέχωση, το έργο δόθηκε αρχικά υπερεργολαβικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, με επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος τον πρύτανη και πρόεδρο των Πολιτικών Μηχανικών, Θανάση Καραμπίνη.

Ο τελευταίος, κατά παράβαση πολλών όρων της σύμβασης, όχι μόνο δεν ειδοποίησε τον ανάδοχο για την πορεία εκτέλεσης του έργου, αλλά προέβη σε νέες απευθείας αναθέσεις σε διάφορους μηχανικούς, εντός και εκτός πανεπιστημίου, σε συγγενικά πρόσωπα (ακόμα και στον γιο του), ενώ κράτησε ένα τμήμα και για τον εαυτό του.

Υστερα από τις αποκαλύψεις της «Εφ.Συν.», αλλά και λόγω της διαπιστωμένης αναποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων φορέων, το έργο καταγγέλθηκε από τις «Κτιριακές Υποδομές» και τελικά υλοποιήθηκε από τους εργαζόμενους του κρατικού φορέα.

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα του ΣΕΕΔ, το Δημοκρίτειο «παρέβη τους όρους της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης, όσον αφορά στην τήρηση του υπογεγραμμένου χρονοδιαγράμματος, στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου με μη πανεπιστημιακό προσωπικό, στο αντικείμενο του ανατιθέμενου έργου και στον τρόπο αμοιβής και το ποσό αμοιβής των αναδόχων. Ολες οι συναφθείσες συμβάσεις ανάθεσης έργου καταστρατηγούν κάποιους από τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ελεγκτή, ο πρύτανης «προέβη στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τον εαυτό του και τον υιό του (που δεν ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό του πανεπιστημίου), κατά παράβαση του άρθρου 36 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 7 του Ν. 2690/1999».

Αδιαφάνεια

Επιπλέον αναφέρεται ρητά πως «το ΔΠΘ δεν κοινοποίησε στην εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” τις συναφθείσες συμβάσεις ανάθεσης έργου μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του ΔΠΘ και ιδιωτών στα πλαίσια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, οι οποίες θα είχαν ως επακόλουθο την από μέρους της εταιρείας καταγγελία της σύμβασης, λόγω εκχώρησης σε τρίτον μέρους του συμβατικού αντικειμένου της».

Οπως προέκυψε, ο «επιστημονικός υπεύθυνος του έργου προέβη στη σύναψη δεκατριών συμβάσεων ανάθεσης έργου, με ιδιώτες εκτός του προσωπικού του Πανεπιστημίου, δηλαδή με τρίτους και μιας με διοικητικό υπάλληλο του Πανεπιστημίου που δεν ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό του, οι οποίες δε συνάδουν με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 2, 3 και 9 της προγραμματικής σύμβασης».

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει ο ελεγκτής, «η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε επτά συμβάσεις ανάθεσης έργου με προγενέστερη έναρξη των συμβατικών εργασιών κατά παράβαση των οικείων διατάξεων».

Διαπιστώθηκε επίσης πως τα κριτήρια που έθετε η συναφθείσα προγραμματική Σύμβαση ως προς την ιδιότητα (πανεπιστημιακό προσωπικό), την ειδικότητα (πολιτικοί μηχανικοί) και την εμπειρία των αναδόχων, τηρήθηκαν ταυτόχρονα μόνο σε τέσσερις εκ του συνόλου των δεκαοκτώ συμβάσεων ανάθεσης έργου που έχουν συναφθεί από τον πάροχο.

Απουσία ελέγχων

Πλήρης η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» για τις Πανεπιστημιακές εργολαβίεςΤο ουσιώδες που αναδεικνύει το εμπεριστατωμένο πόρισμα του ΣΕΕΔΔ δεν είναι η πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» αλλά η ουσιαστική απουσία κάθε ελέγχου των αρμόδιων οργάνων του ΔΠΘ.

Σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες, δημόσιες καταγγελίες και μηνύσεις καταξιωμένων ακαδημαϊκών για τα πεπραγμένα της πρυτανικής αρχής, σε ένα Πανεπιστήμιο όπου φαίνεται να κυριαρχεί ο φόβος, το πολιτικό ερώτημα που τίθεται είναι αν το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει σε πειθαρχικό έλεγχο όλων των εμπλεκομένων.

Εφόσον αποδεικνύονται όλες οι παραπάνω παρατυπίες βάσει του πορίσματος του ΣΕΕΔΔ, και δεδομένου ότι το ανενεργό Συμβούλιο Ιδρύματος δεν έχει την αρμοδιότητα ελέγχου, ποιος ελέγχει θεσμικά τις αποφάσεις της πρυτανικής αρχής, της Επιτροπής Ερευνών αλλά και της Συγκλήτου;

Υπενθυμίζεται πως εκκρεμεί πόρισμα του ΣΕΕΔΔ για τις σκανδαλώδεις υποθέσεις της σίτισης των φοιτητών του ΔΠΘ αλλά και για τις συγγενείς εξωπανεπιστημιακές εταιρείες φωτοβολταϊκών που διατηρούσαν ο πρώην πρύτανης, η σύζυγος του νυν πρύτανη, μέλη της διοίκησης του Πανεπιστημίου και ο εργολάβος σίτισης.

Για όλα τα θέματα διαφθοράς που σχετίζονται με το ΔΠΘ είναι ενήμεροι, εκτός του υπουργείου Παιδείας, η γενική γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς καθώς και το πρωθυπουργικό γραφείο.

 

Πηγή:  http://www.efsyn.gr/