Αγωγή του Συνδέσμου Διαιτητών Έβρου μαζί με Δράμα, Καβάλα αλλά και ΟΔΠΕ κατά της ΕΠΟ για κατάργηση του αυτοδιοίκητου

 

Αγωγή κατά της ΕΠΟ κατέθεσε η ΟΔΠΕ και επτά Σύνδεσμοι Διαιτητών, ανάμεσά τους αυτός του Έβρου αλλά και της Δράμας και της Καβάλας  (οι άλλοι είναι οι Ανατολικής Αττικής, Άρτας, Χαλκιδικής και Βοιωτίας) με την οποία ζητούν την ακύρωση όλου του κανονισμού διαιτησίας. Επίσης ζητείται να ακυρωθούν όλες οι δηλώσεις που με βάσει τα οριζόμενα στον κανονισμό διαιτησίας «αναγκάστηκαν να υποβάλλουν όλοι οι διαιτητές προς την εναγόμενη»

Η ΟΔΠΕ επικαλείται ότι μετά την κατάργηση του «αυτοδιοίκητου»  με το νόμο του 2015 οι διατάξεις του κανονισμού διαιτησίας είναι άκυρες και παράνομες αφού αφενός αποστερεί από την Ομοσπονδία Διαιτητών αρμοδιότητες που ο νόμος της παρέχει και αφετέρου αρμοδιότητες όπως οι Σχολές Διαιτησίας, η καταβολή ποσοστών από τις διαιτησίες και άλλα περνούν στην ΕΠΟ, οι δε διαιτητές από μέλη των συνδέσμων υποχρεώνονται να εγγράφονται ως μέλη των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

Μέχρι τις 23/12/2016 η ΕΠΟ υποχρεούται να καταθέσει τις προτάσεις της ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Στην αγωγή που καταθέτει και ο Σύνδεσμος Διαιτητών Έβρου κατά της ΕΠΟ (υπενθυμίζεται ότι αυτήν την περίοδο πρόεδρος της ΚΕΔ είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Έβρου Χρήστος Καραβασίλης) αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 12 του Ν.3479/2006 στην οποία θεσπίστηκε με όρους πλήρως αντισυνταγματικούς το «αυτοδιοίκητο» του ποδοσφαίρου και προβλέφτηκε ότι ισχύει ακόμη και κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του Ν.2725/1999 καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν.4326/2015 (ΦΕΚ Α’49/13-5-2015), η οποία αναφέρει:

“Άρθρο 15. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν.3479/2006. 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 29 του Ν.3479/2006, όπως ισχύει, καταργείται. 2. Θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, την κείμενη νομοθεσία, με δεδομένο ότι η ΕΠΟ διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, ανεξάρτητα και χωρίς επιρροή από τρίτους και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μέλος των οποίων αποτελεί η ΕΠΟ”.

Με τη διάταξη αυτή και την κατάργηση της προαναφερθείσας διάταξης, η αντίδικη ΕΠΟ, είναι πλέον υποχρεωμένη να τηρεί την Ελληνική Νομοθεσία και επομένως και τις διατάξεις του Ν.2725/1999 και επίσης να εναρμονίσει τους κανονισμούς της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη. Ο συγκεκριμένος όμως Κανονισμός Διαιτησίας, που θεσπίστηκε και εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, είναι κατάφωρα παράνομος, ως αντιβαίνων ευθέως τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. Του Ν. 2725/1999 και επομένως, άκυρος».