Παραιτείται τις προσεχείς ώρες ο Γ. Γκιρτζίκης αλλά… αναβάλονται οριστικά και οι εκλογές της ΕΠΟ

 

Την οριστική αναβολή των εκλογών της ΕΠΟ, που έχουν προγραμματιστεί για τις 1 Οκτωβρίου στα Χανιά, αποφάσισε το διαιτητικό δικαστήριο της ίδιας της Ομοσπονδίας, καθώς έκανε δεκτή την προσφυγή έξι Ενώσεων κατά της απόφασης της ΕΠΟ να μην ορίσει εκλογική επιτροπή για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων, αλλά να μεταφέρει την συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Οι έξι Ενώσεις οι οποίες προσέφυγαν στο διαιτητικό δικαστήριο ήταν οι ΕΠΣ Μακεδονίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αν. Αττικής, Θεσσαλίας, Σάμου και Γρεβενών. Πλέον έπειτα από 15 ημέρες θα πρέπει να οριστεί γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας για την ανάδειξη εκλογικής επιτροπής και οι εκλογές θα διεξαχθούν ένα μήνα μετά, δηλαδή στις αρχές Νοέμβρη.

Όλα αυτά ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να παραιτηθεί και επισήμως από την προεδρία της Ομοσπονδίας ο Ξανθιώτης πρόεδρος της ΕΠΟ Γιώργος Γκιρτζίκης, κάτι που θα σημάνει ότι θα διοικήσει για περισσότερο χρόνο η νέα διοίκηση πουτ θα προκύψει μετά τις ανακατατάξεις, στην οποία σημαίνοντα ρόλο θα έχει ως αντιπρόεδρος ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης Μάνος Γαβριηλίδης και φυσικά ο πρόεδρος της ΕΠΣ Έβρου Χρήστος Καραβασίλης που είναι ταμίας της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου:

Προσφυγή-αίτηση των: 1. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 4. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ, 6. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, κατά 1) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, 2) της από 25/08/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να πραγματοποιηθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων-μελών της ΕΠΟ την 1η Οκτωβρίου στη Γεωργιούπολη Χανίων για την εκλογή νέου προέδρου, νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης, της από 30/08/2016 με αριθμ. πρωτ. 24937/2016 πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που απεστάλη προς τις Ενώσεις-Μέλη της Ε.Π.Ο., καθώς και του από 30/8/2016 με αριθμ. πρωτ. 24937/2016 ενημερωτικού σημειώματος προς όλες τις Ενώσεις-μέλη της Ε.Π.Ο. και 3) Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή απόφασης της Ε.Π.Ο. που συνδέεται με τις παραπάνω πράξεις και αποφάσεις της.

Απόφαση: Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την κρινόμενη προσφυγή. Διαπιστώνει την ακυρότητα αυτών και: Κηρύσσει άκυρες: α) την από 25/8/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να πραγματοποιηθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ, την 1.10.2016 στη Γεωργιούπολη Χανίων για την εκλογή νέου Προέδρου, νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης, β) την από 30/8/2016 με αριθμ. πρωτ.24937/2016 πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που απεστάλη στις Ενώσεις-Μέλη της ΕΠΟ και γ) το από 30/8/2016 με αριθμ. πρωτ. 24937/2016 ενημερωτικό σημείωμα προς όλες τις Ενώσεις-Μέλη της ΕΠΟ, λόγω μη εκλογής των αρμοδίων καταστατικών οργάνων για την οργάνωση και εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας (Εκλογική Επιτροπή).