ΕΣΠΕΘΡ: Μέχρι την Τρίτη οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων σε άντρες και γυναίκες

 

Εκδόθηκαν από την ΕΟΠΕ οι Ειδικές Προκηρύξεις για τα Πρωταθλήματα της Β’ Εθνικής ή Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 2016-17. Το αργότερο μέχρι την Τρίτη 06/9/2016, πρέπει να υποβληθούν από τα σωματεία, οι δηλώσεις συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στα παραπάνω πρωταθλήματα, έχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Α’ Περιφέρειας και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία.

Ο τρόπος διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων, οι ημερομηνίες κλήρωσης και έναρξης, το ύψος του παραβόλου συμμετοχής, καθώς και όποια επιπρόσθετη πληροφορία απαιτηθεί, θα γνωστοποιηθούν με τις συμπληρωματικές προκηρύξεις που θα εκδώσει η Ένωση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.