342.500 ευρώ θα κατανεμηθούν στην Περιφέρεια ΑΜΘ για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος

 

Συνολικά με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.046.425,48 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Η κατανομή στις Περιφερειακές Ενότητες της ΑΜΘ έχει ως εξής:

Η ΠΕ Δράμας θα λάβει 62.000 ευρώ, η ΠΕ Έβρου θα λάβει 80.000 ευρώ, η ΠΕ Καβάλας 83.500 ευρώ, η ΠΕ Ξάνθης 52.000 ευρώ και η ΠΕ Ροδόπης θα λάβει 65.000 ευρώ.