Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Έβρου για την δημοσίευση ονομάτων οφειλετών του Δημοσίου

 

Με αφορμή την δημοσίευση ονομάτων με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 Ευρώ, που ανήρτησε στο διαδίκτυο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το Επιμελητήριο Έβρου σημειώνει τα ακόλουθα:

Η ελληνική κυβέρνηση αποδεχόμενη την αδυναμία της να θεσπίσει έναν δίκαιο και λειτουργικό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και θα βγάλει την ελληνική οικονομία από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται, αποφάσισε να εφαρμόσει τις υπ’ αριθμόν ΠΟΛ 1185/2011 και 1271/2015 αποφάσεις του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οποίες η ΓΓΔΕ δημοσιεύει τα ονόματα των οφειλετών του δημοσίου, εφόσον οι οφειλές ξεπερνούν το ποσό των 150.000,00 Ευρώ. Ένα εκβιαστικό μέτρο, που δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση την εισπραξιμότητα των δημοσίων εσόδων παρά μόνον διαπομπεύει αδιακρίτως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Σε ένα κράτος Δικαίου, όμως, πρώτο το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε να είναι συνεπές στις οφειλές του απέναντι στους ιδιώτες, ιδιαίτερα μάλιστα όταν για τις δικές του οφειλές δεν εφαρμόζονται τα ίδια αυστηρά μέτρα εκτέλεσης, τοκοφορίας κλπ.

Σήμερα, την ίδια ώρα που τα λουκέτα απειλούν χιλιάδες επιχειρήσεις και η έλλειψη ρευστότητας δοκιμάζει σύσσωμη την αγορά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες αυξάνονται και πλέον ξεπερνούν τα 7 δις Ευρώ ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 4% του ελληνικού ΑΕΠ. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες και προμηθευτές στα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους ανήλθαν στα 6,69 Ευρώ, εκ των οποίων:

  • 2,8 δις Ευρώ αποτελούν χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων 1,6 δις ευρώ ανήκουν τον ΕΟΠΠΥ.
  • 1,18 δις Ευρώ αποτελούν μη καταβληθείσες επιστροφές φόρων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
  • 1,1 δις Ευρώ είναι οφειλές των νοσοκομείων.
  • 665 εκατομμύρια ευρώ είναι χρέη υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων τους.
  • 519 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από οφειλές των νομικών προσώπων.
  • 326 εκατομμύρια ευρώ είναι χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Από τα 6,69 δις Ευρώ τα 5,51 δις Ευρώ είναι οφειλές του κράτους σε προμηθευτές, ενώ τα υπόλοιπα 1,18 δις Ευρώ μη καταβληθείσες επιστροφές ΦΠΑ.

Ενόψει των ανωτέρω, η δημοσίευση των οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μπορεί να είναι σύννομη, δεν είναι όμως ταυτόχρονα ηθική, όταν δεν σημειώνονται και οι αντίστοιχες οφειλές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις αυτές.

Πριν την διαπόμπευση ανθρώπων και επιχειρήσεων που έχουν προσφέρει επί δεκαετίες στην ελληνική οικονομία και στη τοπική κοινωνία και επέλεξαν να παραμείνουν στην ακριτική μας περιοχή, δραστηριοποιούμενοι στο πιο εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον που γνώρισε η χώρα, προσφέροντας εκατοντάδες πολύτιμες θέσεις εργασίας, θα έπρεπε να προηγείται ο έλεγχος των οφειλών του Δημοσίου προς αυτές και η ταυτόχρονη δημοσιοποίησή τους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και η ελληνική κυβέρνηση, δημιουργεί μια στρεβλή εντύπωση για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες ως προς τις υποχρεώσεις τους στο κράτος και προκαλεί μεγαλύτερο ρήγμα και διχασμό στις τοπικές κοινωνίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

 

Πηγή:  http://evroschamber.gr/