Είδηση βόμβα! Μετοχές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποκτά η… ΣΕΚΑΠ (που ανήκει επίσης στον Ιβάν Σαββίδη)!!!

 

Μια πρωτότυπη εξέλιξη είναι πιθανόν να συμβεί, στο πλαίσιο της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλείου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Xanthi2, σε αυτήν την αύξηση είναι πθθανόν να συμετάσχει με αγορά μετοχών η πρώην Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, της οποίας μεγαλομέτοχος, όπως και στον ΠΑΟΚ, είναι ο Ιβάν Σαββίδης.

Άυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η Καπνοβιομηχανία του ομογενή επιχειρηματία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, δηλαδή να είνα απολύτως γνωστοί οι μέτοχοι μιας εταιρείες και στην περίπτωση νομικών προσώπων, οι μέτοχοί τους μέχρι φυσικών προσώπων, ώστε να λάβει την απαιτούμενη άδεια για να καλύψει μέρος της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η συμμετοχή στην αύξηση που έχει  αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις 7 Δεκεμβρίου του 2015 εφόσον γίνει, θα αφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% και μικρότερο του 33%, με βάση τον σχετικό σχεδιασμό και την αλληλογραφία που ήδη υπάρχει μεταξύ των εμπλεκομένων, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του ρεπορτάζ.