Απόφαση του ΔΣ της ΕΠΟ ανατρέπει άμεσα όσα ξέραμε για τα πρωταθλήματα σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη

Μπορεί στην επικαιρότητα από τα όσα συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Τρίτης στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ να έχει κυριαρχήσει η κατάργηση των μπαράζ ανόδου στην Γ’ Εθνική με την παράλληλη αύξηση του αριθμού των ομάδων αλλά και των ομίλων της κατηγορίας από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ωστόσο ελήφθη και μια άλλη απόφαση που ανατρέπει όσα ξέραμε στα ερασιτεχνικά τοπικά πρωταθλήματα.

Με βάση τα όσα αποφασίστηκαν πέρυσι και συμπεριελήφθησαν στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου διατάξεις που απαγορεύουν ουσιαστικά την αναπλήρωση ομάδων που ουσιαστικά αποχωρούν από το πρωτάθλημα ακόμα και πριν την έναρξή του. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4, παράγραφος 2 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η έναρξη των πρωταθλημάτων δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων, ο αριθμός τους δεν συμπληρώνεται για κανένα λόγο.

Αυτό με απλά λόγια σήμαινε (και τυπικά σημαίνει ακόμα) ότι πλέον ο χάρτης των πρωταθλημάτων στις ΕΠΣ Έβρου, Θράκης και Ροδόπης έχει κλειδώσει και αν για παράδειγμα κάποια ομάδα της Α’ Κατηγορίας δεν μπορεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα και δηλώσει αδυναμία συμμετοχής, δεν αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό της αμέσως πιο κάτω κατηγορίας αλλά το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με λιγότερες ομάδες. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του ThrakiSportS, με απόφαση που ελήφθη στο ΔΣ της ΕΠΟ την Τρίτη 14/6, αυτό αλλάζει.

Ουσιαστικά επανερχόμαστε στο παλιό καθεστώς και αν μια ομάδα δηλώσει αδυναμία συμμετοχής στο πρωτάθλημα για οποιονδήποτε λόγο πριν την έναρξή του, τότε η θέση της δεν μένει κενή αλλά μπορεί να καλυφθεί από την πρώτη αναπληρωματική ομάδα της αμέσως πιο κάτω κατηγορίας, εφόσον βέβαια αυτή το επιθυμεί. Το νέο καθεστώς αποκτά μεγάλη σημασία, με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών, καθώς και στην ΕΠΣ Έβρου και στην ΕΠΣ Θράκης και Ξάνθης είχν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια αποχωρήσεις ομάδων πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων.

Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και φέτος, βάσει του παλιού καθεστώτος δεν μπορούσε να καλυφθεί η θέση και το κάθε πρωτάθλημα θα διεξαγόταν με λιγότερες ομάδες. Αυτό αλλάζει και επανέρχεται πλέον το παλιό καθεστώς, που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα βρεθούν οι εθελοντές να καλυφθούν οι θέσεις, αλλά τουλάχιστον δίνεται αυτή η δυνατότητα. Ωστόσο αξίζει να διευκρινίσουμε ότι αυτή η εξαίρεση θεσπίζεται μόνο για τα τοπικά πρωταθλήματα. Κατά συνέπεια, αν υπάρξουν κενά στη Γ’ Εθνική ή πολύ περισσότερο στην Football και την Super League, αυτά δεν πρόκειτοι να καλυφθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, να έχουν πιο πριν επικυρωθεί οι πίνακες των βαθμολογιών ώστε να έχει ήδη σχηματιστεί ο «χάρτης»…

 

* Διαβάστε τι γράφει ο Κ.Α.Π. 2015-2016 για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, στα άρθρα που αφορούν την περίπτωσή μας:

Άρθρο 4: Συμμετοχή Ομάδων στα Πρωταθλήματα

 1. Η συμμετοχή των ομάδων στα πρωταθλήματα του άρθρου 3, και σε όλους τους αγώνες τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τις προκηρύξεις τους. Στην περίπτωση που δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που, κατά περίπτωση, ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.

Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. δύναται να εξαιρεί της συμμετοχής, ομάδες των Ε.Π.Σ. μετά από σχετική αίτησή τους.

 1. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη των πρωταθλημάτων δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων, ο αριθμός τους δεν συμπληρώνεται για κανένα λόγο.

Άρθρο 7: Προκήρυξη – Δήλωση συμμετοχής

 1. Οι ερασιτεχνικές ενώσεις, για τα πρωταθλήματα που διοργανώνουν, με τις οικείες προκηρύξεις, καθορίζουν και προβλέπουν για κάθε θέμα που αφορά την τέλεση των αγώνων και την εν γένει διαδικασία διοργάνωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και των λοιπών κανονισμών της Ε.Π.Ο.

Η προκήρυξη οποιουδήποτε πρωταθλήματος, πρέπει να καθορίζει τους κανόνες και τους όρους διεξαγωγής τους και ενδεικτικά να αναφέρονται σε αυτή: αριθμός ομάδων, τρόπος και διάρκεια τέλεσης αγώνων, γήπεδα, προβιβασμός, υποβιβασμός, έπαθλα, υπόχρεη ομάδα για τη λήψη των απαραίτητων αδειών, καθώς και για τη λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων για την τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την εφαρμογή κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια των φιλάθλων, ρήτρα υποχρεωτικής επίλυσης των αθλητικών διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κ.λ.π.

 1. Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για κανένα λόγο δεκτή και έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
 2. α) Για να συμμετάσχει μια ομάδα σε πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει με έγγραφό της(δήλωση συμμετοχής), αποκλειστικά μέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης, διαφορετικά αποκλείεται από το πρωτάθλημα με απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας.

β) Η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα και δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου στην κατηγορία αυτή, υπό την αίρεση της κατάθεσης νέας αίτησης συμμετοχής στον ορισθέντα, για την κατώτερη κατηγορία, χρόνο. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται της συμμετοχής σε οποιαδήποτε κατηγορία.

γ) Κάθε ομάδα είναι υπόχρεη καταβολής δικαιώματος συμμετοχής, το ύψος του οποίου ορίζεται για κάθε κατηγορία, από τη διοργανώτρια αρχή.

 1. Οι προκηρύξεις των Ε.Π.Σ. αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ε.Π.Ο. για έγκριση, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων πρωταθλημάτων.
 2. Η κοινοποίηση της προκήρυξης στις ομάδες, που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα, γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του. Σωματείο το οποίο αποχωρεί μετά την κλήρωση και πριν την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος δεν αντικαθίσταται από άλλο για κανένα λόγο.
 3. Οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ. πρέπει να είναι σύμφωνες, ανά κατηγορία, ως προς τον αριθμό των προβιβαζομένων – υποβιβαζομένων ομάδων. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την προκήρυξη του πρωταθλήματος των πρωταθλητριών ομάδων των Ε.Π.Σ. για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία.
 4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων κάθε πρωταθλήματος, αν δεν είχε προβλεφθεί από την προκήρυξη του προηγούμενου πρωταθλήματος από αυτό που έληξε. Κατ’ εξαίρεση, εάν απαιτείται, λόγω εξαιρετικών ειδικών συνθηκών, επιτρέπεται η συγχώνευση κατηγοριών με ειδική απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., με την οποία εγκρίνει την οικεία προκήρυξη.
 5. Οποιαδήποτε διάταξη αντίθετη με τους κανονισμούς περιληφθεί στην προκήρυξη, είναι ανίσχυρη και θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένη.

Άρθρο 27: Πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται συμμετοχή σωματείο που υποβιβάσθηκε ή συγχωνεύθηκε

 1. Οι ομάδες που κατακτούν την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα που συμμετέχουν, καθώς και τις τυχόν επόμενες που δημιουργούν δικαίωμα προβιβασμού σε ανώτερη κατηγορία, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τις σχετικές προκηρύξεις, προβιβάζονται στην αμέσως ανώτερη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες στη σειρά κατάταξης υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
 2. α) Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται ή προβιβάζονται στις διάφορες κατηγορίες, καθορίζεται αποκλειστικά με την προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος.

β) Οποιαδήποτε αυξομείωση στον αριθμό των ομάδων των διαφόρων κατηγοριών, πρέπει να προβλέπεται από την προκήρυξη και να ισχύει από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο.

 1. α) Οι ομάδες που υποβιβάζονται από οποιαδήποτε κατηγορία, καταλαμβάνουν αντίστοιχα κατά σειρά, τις πρώτες θέσεις της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.

β) Ομάδα που υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, γιατί κρίθηκε υπαίτια αποδεδειγμένης δωροδοκίας, καταλαμβάνει την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα στην κατηγορία που υποβιβάζεται.

 1. α) Θέματα των όρων και προϋποθέσεων συγχώνευσης σωματείων και των δικαιωμάτων που απορρέουν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Σωματείων. Σε όλες τις περιπτώσεις η κενή ή οι κενές θέσεις που δημιουργούνται δεν καλύπτονται / αναπληρώνονται για κανένα λόγο.

β) Σε περίπτωση συγχώνευσης, κατόπιν της διάλυσης ενός ή περισσοτέρων σωματείων και της απορρόφησής τους από άλλο σωματείο, το σωματείο αυτό συνεχίζει να μετέχει στο πρωτάθλημα της κατηγορίας στην οποία μετέχει ή δικαιούται να μετέχει.

γ) Οι ομάδες που υποβιβάζονται, είτε βάσει της προκήρυξης, είτε βάσει άλλης απόφασης, δεν έχουν δικαίωμα προαγωγής σε καμιά περίπτωση, για την περίοδο που υποβιβάστηκαν. Η κατάληψη της πρώτης θέσης στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, νοείται, πάντα, μετά την επέλευση οποιουδήποτε προβιβασμού.