ΕΠΣ Θράκης: Την μεθεπόμενη Τετάρτη η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης

Την μεθεπόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Θράκης, με αντικείμενο τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του έτους 2015, την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2017 και την εκλογή νέας εξελεγκτικής επιτροπής.

Επίσης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η εγγραφή στα μητρώα της ΕΠΣ Θράκης του ΠΑΟΚ Κομοτηνής ως νέου μέλος της. Αναλυτικά, η σχετική πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση μελών της Ε.Π.Σ. Θράκης αναφέρει:

«Υστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στις συνεδρίαση της 10/06/2016.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλα τα Σωματεία της ΕΠΣ Θράκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Ιουνίου 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο (Χρήστος & Εύη).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων εγγράφων – Νομιμοποίηση αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή δύο (2) Γραμματέων υπεύθυνων για την τήρηση και επικύρωση πληρεξουσίων ,των πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΠΣ.

3. Ομιλία του προέδρου της ΕΠΣ Θράκης κ. Γαβριηλίδη Δαμιανού

4. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού

5. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού

6. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού 2015

7. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

8. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2015

9. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017

10. Εισδοχή νέου μέλους-ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

11. Άλλα θέματα

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την ίδια ημέρα και ώρα 20:00 στο ίδιο Ξενοδοχείο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται και επιλύουν κάθε σχετικό θέμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δαμιανός Γαβριηλίδης Ιωάννης Κοτζαμάνης»