Περιμένει βιογραφικά για τον (εθελοντή) Περιφερειακό Ομοσπονδιακό Προπονητή Μπιτς Βόλεϊ η ΕΣΠΕΘΡ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), ενδιαφέρεται να καλύψει τις θέσεις των Περιφερειακών Ομοσπονδιακών Προπονητών (Π.Ο.Π.) Beach Volley, στις περιοχές ευθύνης των Ενώσεων.

Οι Περιφερειακοί Ομοσπονδιακοί Προπονητές είναι συνεργάτες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, σε εθελοντική βάση. Για την πραγματοποίηση του έργου τους, η Ε.Ο.ΠΕ. θα καλύπτει τα έξοδα μετακινήσεων, μετά από προηγούμενη έγκριση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή Πετοσφαίρισης.

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Προπονητές Πετοσφαίρισης, να αποστείλουν στην Ένωση Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας, αίτηση ενδιαφέροντος με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

Ακολούθως, θα γίνει από την ΕΣΠΕΘΡ η αξιολόγηση και η αντίστοιχη πρόταση προς την Ομοσπονδία.