ΕΚΑΣΑΜΑΘ: Παράταση μιας εβδομάδας για τις επαναληπτικές εκλογές

Παράταση μιας εβδομάδας πήραν τελικά οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη τεσσάρων νέων μελών του ΔΣ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, δύο αναπληρωματικών αλλά και των τριών της εξελεγκτικής επιτροπής.

Αν και αρχικά είχε διαρρεύσει ότι οι αρχαιρεσίες θα διεξάγονταν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, τελικά θα γίνουν μια εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Με βάση την µε αριθµό 02/04.08.2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καλούνται για εκείνη την ημερομηνία οι αντιπρόσωποι των Σωµατείων – Μελών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει που θα στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του ∆ήµου Κομοτηνής (μετά το ξενοδοχείο “Ανατόλια”) και σχεδόν απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο της πόλης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Εκλογή Προέδρου, Γραµµατέα και Πρακτικογράφου Γεν. Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής(Πρόεδρος και 2 µέλη)
3. Αρχαιρεσίες για την εκλογή:
α)Τεσσάρων(4) τακτικών µελών για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
β)∆ύο(2) αναπληρωµατικών µελών για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
γ)Τριών(3) τακτικών µελών για την Ελεγκτική Επιτροπή

Η συνέλευση συγκαλείται για τις 10.30 το πρωί της 12/9 και εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την ίδια µέρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης αλλά μισή ώρα μετά, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθµού των παρόντων Σωµατείων.