Τα αποτελέσματα και οι σταυροί στις εκλογές της ΕΚΑΣΑΜΑΘ! Προκηρύχθηκαν και συμπληρωματικές αρχαιρεσίες…

Πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, στην οποία έγιναν και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ. Σε αυτές πλειοψήφησε ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ένωσης Νίκος Νικολόπουλος.

Πάντως εντός ενός μηνός θα πρέπει να διενεργηθούν συμπληρωματικές εκλογές, καθώς βάση του καταστατικού της ΕΚΑΣΑΜΑΘ εκλέχθηκαν οι εφτά από τους έντεκα που χρειάζονται ως τακτικά μάλη στο ΔΣ, καθώς και ένας από τους τρεις που χρειάζονται για αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ και για τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.  Αντίθετα δεν χρειάζονται συμπληρωματικές εκλογές, καθώς εκλέχθηκε το μοναδικό μέλος που χρειαζόταν ως αναπληρωματικό για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις εκλογές της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (με μαύρα γράμματα όσοι εκλέχθηκαν απευθείας και δεν χρειάζονται τις συμπληρωματικές εκλογές και δίπλα από τα ονόματα οι ψήφοι που πήρε ο κάθε υποψήφιος):

Τακτικά μέλη για το ΔΣ (11 μέλη)

1) Νικολόπουλος Νικόλαος 21

2) Αμοιράς Σταύρος 20

3) Στουπίδης Αθανάσιος 19

4) Χαλκίας Βασίλειος 18

5) Μαυρίδης Σόλων 17

6) Μοσχόπουλος Χαράλαμπος 17

7) Παπουής Σωφρόνης 17

8) Μαδεμλής Αλέξανδρος 16

9) Ροκίδης Απόστολος 16

10) Βασιλείου Ευστράτιος 15

11) Χαραλαμπίδης Αναστάσιος 15

12) Βεζερτζής Σωτήριος 14

13) Μηλούσης Αθανάσιος 14

14) Δεληβογιατζής Ιωάννης 13

15) Γοργίας Ευάγγελος 12

16) Αθανασίου Πασχάλης 10

17) Περρής Σωτήριος 9

18) Καραμπεάζης Νικόλαος 4

 

Αναπληρωματικά μέλη για το ΔΣ (3 μέλη)

1) Σταυρακάρας Παναγιώτης 19

2) Μπακόλας Γεώργιος 15

3) Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος 13

4) Σωτηρακόπουλος Νικόλαος 10

 

Τακτικά μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη)

1) Τατιτζικίδης Νικόλαος 17

2) Πασσιάς Γεώργιος 16

3) Παπατσαρούχας Χριστόφορος 13

4) Καλογριάς Δημήτριος 11

5) Κούτρας Κωνσταντίνος 10

6) Σαββουλίδης Ιωάννης 1

 

Αναπληρωματικό μέλος για την Ελεγκτική Επιτροπή (1 μέλος)

1) Μαυρίδης Ιωάννης 19

2) Φιλόγλου Νικόλαος 12