Κρίσιμη μέρα για την ΕΚΑΣΑΜΑΘ! Εκλέγεται νέα διοίκηση και αποφασίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων

Σημαντική ημέρα το Σάββατο για το μπάσκετ της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Εκλέγεται η νέα διοίκηση της ΕΚΑΣΑΜΑΘ μετά την παραίτηση σύσσωμου του διοικητικού της συμβουλίου μήνες πριν την ώρα τους, ενώ παράλληλα αποφασίζεται και ο τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ακριβώς στις 12.00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής (Οδός Αγχιάλου-Παραπλεύρως  Ξενοδοχείου Ανατόλια) η τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών, η οποία σε περίπτωση μη απαρτίας θα αρχίσει μισή ώρα αργότερα. Αφορμή για την σύγκλησή της, όπως έγινε γνωστό μετά τις συνεδριάσεις του ΔΣ στις 24 Ιουνίου και 1η Ιουλίου είναι η εκλογή νέας διοίκησης, “ενόψει και της λήξης της θητείας του ΔΣ στις 15/10/15”, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:

1.-Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Πρακτικογράφου Γεν. Συνέλευσης
2.-Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός 01/01/2015 -30/06/2015
3.-Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4.-Έγκριση πεπραγμένων-Απαλλαγή μελών απερχόμενου Δ.Σ.
5.-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής(Πρόεδρος και 2 μέλη)
6.-Αρχαιρεσίες για την εκλογή:

α) 11 τακτικών μελών για το Δ.Σ.
β) 3 αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ.
γ) 3 τακτικών μελών για την Ελεγκτική Επιτροπή
δ) 1 αναπληρωματικού μέλους για την Ελεγκτική Επιτροπή

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί με άλλη ανακοίνωσή της ότι η ΕΚΑΣΑΜΑΘ καλεί τα σωματεία μέλη της να βρίσκονται στον χώρο του Πολυλειτουργικού Κομοτηνής τρεις ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση για την διεξαγωγη και μιας Έκακτης Γενικής Συνέλευσης με αντικέιμενο τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ την νέα αγωνιστική περίοδο.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: “Με βάση την µε αριθµό 39/01.07.2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καλούμε τους κ.κ. Αντιπροσώπους των Σωµατείων – Μελών, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα
γίνει στην Κοµοτηνή,  τo Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 ώρα 09.30΄ στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του ∆ήµου Κοµοτηνής (Μετά το Ξενοδοχείο “Ανατόλια”)
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ :
1. Εκλογή Προέδρου, Γραµµατέα και Πρακτικογράφου Γεν. Συνέλευσης.
2. Τρόπος διεξαγωγής πρωταθληµάτων περιόδου 2015-2016.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την ίδια µέρα, Σάββατο 25 Ιουλίου 2015, στον ίδιο χώρο, µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης και µε ώρα έναρξης 10.00.
Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθµού των
παρόντων Σωµατείων”.