Συνάντηση εκπροσώπων των αθλητικών σωματείων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Tην Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 19:30μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 2ο όροφο του Δημαρχείου), θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων όλων των αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση των όρων χρήσης, κανονισμών λειτουργίας και παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς και η θέσπιση ενός συστήματος αξιολόγησης των συλλόγων.

Για το λόγο αυτό, καλείται ένας εκπρόσωπος από κάθε αθλητικό σωματείο του οποίου η έδρα του βρίσκεται εντός των ορίων του καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνάντηση.