Διπλή Θρακιώτικη παρουσία στην σύνθεση της νέας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού!

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προβλέπεται να έχει αυξημένα καθήκοντα και πιο ενεργό ρόλο στο εξής. Την Τετάρτη, ο υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής υπέγραψε την απόφαση για τη σύνθεσή της, με τα μέλη και τους αναπληρωτές αυτών.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ως πρώτο τη τάξει μέλος ορίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Κομοτηνής Γιώργος Τριανταφυλλάκης, έχοντας ως αναπληρωτή τον συνάδελφό του στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δημήτρη Αυγιτίδη.

Αναλυτικά, η νέα ΕΕΑ αποτελείται πλέον από τους:

1. Κωνσταντίνο Παπαλάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου επί τιμή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου επί τιμή.

2. Γεώργιο Τριανταφυλλάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου, Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως μέλος,
με αναπληρωτή τον Δημήτρη Αυγιτίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3. Γεώργιο Βάμβουκα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτρη Αστερίου, Αναπληρωτή Καθηγητή στις Ποσοτικές Μεθόδους για Οικονομολόγους Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

4. Ειρήνη Μαρούπα, Δικηγόρο – Ποινικολόγο, παρ’ Αρείω Πάγω, με εμπειρία σε θέματα εταιριών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεράσιμο Ρίκο, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, με εμπειρία σε θέματα εταιριών.

5. Παναγιώτη Περάκη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτρη Παπασπύρου Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

6. Ηλία Αρκούδη, Οικονομολόγο, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτρη Σμυρνάκη, Οικονομολόγο.

7. Κωνσταντίνο – Ιωσήφ Μανταίο, συνταξιούχο Νομικό με εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μπίκο, Επικοινωνιολόγο, με εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διορίζονται με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.