Για απευθείας άνοδος η Βασίλισσα και υποβιβασμό η Ροδόπη ’87, σύμφωνα με την ΕΠΟ

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου, από τη Β’ εθνική υποβιβάζεται στη Γ’  μια ομάδα από κάθε όμιλο (αυτή τη στιγμή η Ροδόπη ’87 από τον βόρειο όμιλο), ενώ από τη Γ’ στη Β’ εθνική προβιβάζονται οι πρώτοι  σε καθένα από τους οχτώ ομίλους (με την Βασίλισσα Θράκης να είναι πρωτοπόρος και να έχει βάσιμες ελπίδες).  

Μετά από  (Πρακτικό Νο 27/26-03-2015) και την επικύρωση της από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. (Νο 41/06-04-2015), σας ενηµερώνουµε ότι για τη συµπλήρωση των Προκηρύξεων των Πρωταθληµάτων της Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας Γυναικών, ως προς το άρθρο 13 (Προβιβασµός – Υποβιβασµός), θα ισχύσουν τα παρακάτω :

1.Άρθρο 13 – Προκήρυξη Α΄ Κατηγορίας

Υποβιβασµός από την Α΄ στη Β΄ Κατηγορία Γυναικών:

Στη Β΄ Κατηγορία, για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2015-16, θα κατέλθουν οι οµάδες οι οποίες, τη ποδοσφαιρική περίοδο 2014-15 θα καταλάβουν τις δύο (2) τελευταίες θέσεις, στο βαθµολογικό πίνακα της Α΄ Κατηγορίας (9η και 10η θέση). Σύνολο δύο (2) οµάδες.

2.Άρθρο 13 – Προκήρυξη Β΄ Κατηγορίας

Προβιβασµός από τη Β΄ στην Α΄ Κατηγορία Γυναικών

Στην Α΄ Κατηγορία, για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2015-16, θα ανέλθουν, οι οµάδες, οι οποίες, τη ποδοσφαιρική περίοδο 2014-15 θα καταλάβουν τη πρώτη (1) θέση κάθε οµίλου (Πρωταθλητές), στους βαθµολογικούς πίνακες της Β΄ Κατηγορίας. Σύνολο δύο (2) οµάδες. Υποβιβασµός από τη Β΄ στη Γ΄ Κατηγορία Γυναικών Στη Γ΄ Κατηγορία, για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2015-16, θα κατέλθουν οι οµάδες, οι οποίες, τη ποδοσφαιρική περίοδο 2014-15, θα καταλάβουν τη τελευταία θέση, κάθε οµίλου στους βαθµολογικούς πίνακες της Β΄ Κατηγορίας (µία από κάθε όµιλο). Σύνολο δύο (2) οµάδες.

3.Άρθρο 13 – Προκήρυξη Γ΄ Κατηγορίας

Προβιβασµός από τη Γ΄ στην Β΄ Κατηγορία Γυναικών

Στη Β΄ Κατηγορία, για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2015-16, θα ανέλθουν οι οµάδες, οι οποίες, τη ποδοσφαιρική περίοδο 2014-15, που θα καταλάβουν τη πρώτη (1) θέση κάθε οµίλου (Πρωταθλητές), στους βαθµολογικούς πίνακες της Γ΄ Κατηγορίας. Σύνολο οκτώ (8) οµάδες.