Οι περιοχές της Θράκης και της Αν. Μακεδονίας που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κηρύχθηκαν την, Τρίτη 10-3-2015, με την με αριθμ.πρωτ.1584/10-3-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γιάννη Πανούση, ύστερα από αιτήματα και εισήγηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, οι παρακάτω περιοχές των ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Δράμας, ΠΕ Καβάλας καθώς και η νήσος Σαμοθράκη της ΠΕ Έβρου προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ζημιές σε υποδομές λόγω της θεομηνίας (ισχυρές καταιγίδες, μεγάλου όγκου χιονοπτώσεις σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους) που τις έπληξαν την 6-3-2015 και 7-3-2015.

 

Συγκεκριμένα οι περιοχές που κηρύχθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Δήμος Τοπείρου

 • Δημοτικό Διαμέρισμα Ευλάλου

  • Δημοτική Κοινότητα Αβάτου

  • Τοπική Κοινότητα Ερασμίου

  • Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων

  • Τοπική Κοινότητα Εξοχής

  • Τοπική Κοινότητα Ολβίου

Δήμος Μύκης

 • Δημοτική Ενότητα Μύκης

 • Δημοτική Ενότητα Θερμών

 • Δημοτική Ενότητα Κοτύλης

 • Δημοτική Ενότητα Σατρών

 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Δήμος Μαρωνείας – Σαπών

 • Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας

  • Τοπική Κοινότητα Μαρώνειας

  • Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων

  • Τοπική Κοινότητα Ιμέρου

 • Δημοτική Ενότητα Σαπών

  • Τοπική Κοινότητα Λοφαρίου

  • Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης

  • Τοπική Κοινότητα Στρύμης

  • Δημοτική Κοινότητα Σαπών

 

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Δήμος Καβάλας

 • Δημοτική Ενότητα ΦιλλΙπων

  • Δημοτική Κοινότητα Ζυγού

  • Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων

  • Τοπική Κοινότητα ΚρυονερΙου

  • Τοπική Κοινότητα Λυδίας

  • Τοπική Κοινότητα Φιλίππων

Δήμος Παγγαίου

 • Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης

  • Τοπική Κοινότητα Αμισιανών

  • Τοπική Κοινότητα Αντιφιιλίππων

  • Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος

  • Δημοτική Ενότητα Παγγαίου

  • Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης

  • Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής

  • Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου

 

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

Δήμος Δοξάτου

  • Δημοτική Ενότητα ΚαλαμπακΙου

  • Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου

  • Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

  • Τοπική Κοινότητα Καλαμώνος

  • Τοπική Κοινότητα Νεροφράκτου

 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δήμος Σαμοθράκης

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει έως 30 Μαΐου 2015.

 

Πηγή: http://www.radiomax.gr