Στην Κομοτηνή η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ΣΔΚ Θράκης

Ανταπόκριση από την Κομοτηνή: Γιάννης Παπαδόπουλος

– Την ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα προαγματοποιήσει στην Κομοτηνή ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θράκης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του ΣΔΚ Θράκης έχει ως εξής:

 

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θράκης (Σ.Δ.Κ.Θ.) γνωρίζει στα μέλη του ότι η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συνδέσμου ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση θα λάβει χώρα την  19η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην Κομοτηνή, στο Ξενοδοχείο «ΑΣΤΟΡΙΑ» (Πλατεία Ειρήνης 28).

Τα θέματα ημερησίας διάταξης θα είναι:  

1.    Απολογισμός έργου και δραστηριοτήτων έτους 2014

2.    Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2014

3.    Προϋπολογισμός έτους 2015

4.    Δραστηριότητες έτους 2015

5.    Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από τα μέλη

Τα παριστάμενα Μέλη πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει  άνευ άλλης πρόσκλησης την επόμενη ημέρα , Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 , την ίδια ώρα , στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα

ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από την παρουσία περιορισμένου αριθμού μελών.

Η παρουσία των μελών είναι υποχρεωτική .(άρθρο 4 παρ.15 Εσωτερικού Κανονισμού Ο.Δ.Κ.Ε-άρθρο 7 παρ.1 Καταστατικού Ο.Δ.Κ.Ε.-άρθρο 6 παρ. 7δ και άρθρο 13 παρ. 2 Εσωτερικού Κανονισμού

Σ.Δ.Κ.Θ.-άρθρο 5 παρ. 4 Καταστατικού Σ.Δ.ΚΘ.).

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ.Θ

          -Ο-                                                              -Ο-
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Μιχέλης                                    Νικόλαος Χατζόπουλος